ÚHP odporúča zvážiť nové centrum pre Východoslovenský onkologický ústav

ÚHP odporúča zvážiť nové centrum pre Východoslovenský onkologický ústav

25. júla 2023

Na riešenie nevyhovujúcich podmienok v rámci súčasnej budovy Východoslovenského onkologického ústavu (VOÚ) Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) odporúča preskúmať alternatívu vybudovania nového komplexného onkologického centra v Košiciach a presunu ústavu. Poukazuje aj na to, že pamiatkový charakter budovy bude vždy prekážkou na rozvoj VOÚ.
        ÚHP to uviedol v hodnotení plánu VOÚ vybudovať nový chirurgický a ambulantný pavilón za 52,2 milióna eur. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť dostatočné priestory a vyhovujúce podmienky pre operačné sály, diagnostiku, ambulancie a časť lôžkových oddelení. Zásadná rekonštrukcia súčasnej budovy na Rastislavovej ulici je nemožná pre jej pamiatkový status. „Výstavba pavilónu zvýši priestorové kapacity a zlepší podmienky pri operáciách. Nevyrieši však dispozičné nedostatky súčasnej budovy a rozdelenie zdravotnej starostlivosti môže viesť k nižšej efektivite,“ zhodnotil ÚHP.
        Útvar preto odporúča zvážiť vybudovanie nového onkologického strediska nadväzujúceho na rozvojový plán Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) Košice. „Táto alternatíva nebola v štúdii zvažovaná, pritom môže byť lepšia pre efektívnejšiu starostlivosť. K centralizácii starostlivosti smerujú všetky moderné medicínske trendy aj optimalizácia siete nemocníc,“ skonštatoval na sociálnej sieti.
        Ďalším odporúčaním k projektu je vypracovať a predstaviť plán opatrení na zvýšenie využitia lôžkových kapacít a priblížiť sa obložnosti nad 80 percent, ktorú dlhodobo dosahuje Národný onkologický ústav (NOÚ). „Napriek predpokladanému nárastu výkonov budú lôžkové kapacity ústavu využité iba na 58 percent. Vyplýva to najmä z viaclôžkových izieb, ktoré bývajú obsadené jedným pacientom pre riziko infekcií a nevhodne nastavené procesy pri príjme pacientov,“ uviedol útvar. Potrebné by tiež podľa neho bolo pomenovať zdroje financovania projektu v celom jeho rozsahu a upresniť harmonogram.
        Projekt má zvýšiť kapacity a umožniť rozvoj diagnostiky a ambulancií, čo povedie k pokrytiu očakávaného dopytu a nárastu výkonov o 20 až 25 percent. Štandard zdravotnej starostlivosti sa nezvýši pre všetkých pacientov. „Do nového pavilónu bude presunutá len približne štvrtina lôžok. Pre status pôvodnej budovy ako historickej pamiatky nie je možné meniť jej dispozíciu ani ju zásadne rekonštruovať. Naďalej v nej zostanú napríklad zdieľané sociálne zariadenia na chodbe,“ zhodnotil ÚHP.

Zdroj: TASR

FOTO: vou.sk

Odporúčame

TOP články