Štátne divadlo chce zmeniť svoj názov

Štátne divadlo chce zmeniť svoj názov

Štátne divadlo Košice si tohto roku pripomína 75. výročie Národného divadla v Košiciach. Pri tejto príležitosti sa snaží o prinavrátenie pôvodného historického názvu. Iniciatívu vedenia košickej divadelnej scény podporili aj poslanci na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. O zmene názvu sme sa rozprávali s riaditeľom ŠD Ondrejom Šothom.

Čo je cieľom tejto snahy?

Cieľom je prinavrátenie historického názvu, ktorý plne zodpovedá funkcii a významu, ktorý košické divadlo má. Už v časoch Rakúsko – Uhorska nieslo názov Nemzeti Szinház (Národné divadlo), v časoch prvej Československej republiky bolo premenované na Východoslovenské národné divadlo a po horthyovskej okupácii v rokoch 1938 – 1945 bolo v Košiciach obnovené najskôr Východoslovenské národné divadlo a od roku 1947 Národné divadlo v Košiciach. Riaditeľ divadla Janko Borodáč mal ambíciu budovať košické divadlo, aj s ohľadom na historický kontext, nie ako regionálnu scénu, ale ako plnohodnotné národné divadlo. V roku 1955, v období brutálnej komunistickej centralizácie, na Slovensku spojenej s potláčaním tzv. buržoázneho nacionalizmu, bolo divadlo premenované na Štátne divadlo Košice a tento názov nesie až na krátke obdobie v deväťdesiatych rokoch dodnes. Treba pripomenúť aj to, že v roku 1955 boli v rámci Československa na „Štátne divadlo“ premenované aj divadlá v Brne a Ostrave, kde sa však po nežnej revolúcii vrátili k pôvodným názvom – Národní divadlo Brno v roku 1992 a Národní divadlo moravskoslezské v roku 1995.

Čo si od zmeny názvu sľubujete?

Návrat k historickému názvu bude vyjadrením úcty k umelcom, ktorí v divadle v minulosti tvorili, ale aj úcty k tým, ktorí v ňom tvoria dnes. Košické divadlo už teraz v mnohých ohľadoch napĺňa parametre, ktoré podľa teatrológov a odborníkov má mať divadlo s titulom „národné“. Nielen tým, že je troj súborové, ale aj tvorbou, ktorú opera, balet a činohra prinášajú v svojom repertoári a významom a postavením nielen v rámci regiónu východného Slovenska, ale aj v rámci Slovenska a možno celej strednej Európy.

V prípade, že ministerstvo kultúry schváli zmenu názvu, ako sa to prejaví na fungovaní divadla?

Vrátenie historického názvu Národné divadlo v Košiciach bude predovšetkým naplnením očakávaní viacerých generácií košických divadelníkov a potvrdením významu a poslania košického divadla. Divadlo bude stále prinášať vo všetkých svojich zložkách kvalitné divadelné umenie a najdôležitejšie pre budúcnosť bude, že význam spojenia „národné divadlo“ si uvedomí nielen široká verejnosť.

Zmenu názvu jednoznačne podporili aj poslanci mesta. Ako vnímate ich postoj?

Som veľmi rád, že sme našli podporu v radoch mestských poslancov v Košiciach. Verím, že ich postoj je vyjadrením postoja všetkých Košičanov, ktorí chcú mať to svoje „národné divadlo“, ktoré budú milovať rovnako ako ho milujú teraz.

Riaditeľ Štátneho divadla Košice Ondrej Šoth
Foto: Joseph Marčinský

Zdroj: Mikuláš Jesenský

Foto: Miro Vacula, Joseph Marčinský

Odporúčame

TOP články