Srdce v meste pre Ukrajinu

Mesto vyjadrilo podporu Ukrajine i partnerskému Užhorodu

Mesto Košice vyhlasuje výzvu na akýkoľvek návrh, myšlienku či projekt, ktorým by jednotlivci a organizácie pôsobiace v Košiciach chceli v spolupráci s mestom čo najrýchlejšie pomôcť vojnovým utečencom hľadajúcim útočisko v našom meste.

Vaše návrhy, ktoré sa mesto Košice bude snažiť v rámci svojich možností podporiť, respektíve zrealizovať čo najrýchlejšie, môžete zaregistrovať do utorka 1.marca 2022 do 14-tej hodiny na stránke mesta Košice https://srdcevmeste.sk/srdce-v-meste-pre-ukrajinu/

Do formulára uveďte, akú pomoc vieme spoločne poskytnúť ľuďom zasiahnutým vojnou (napr. jednorazovú, krátkodobú alebo dlhodobú, finančnú, materiálnu, medicínsku, psychologickú, fyzickú – fyzická pomoc napríklad pri prenášaní ťažkých vecí, pomoc s ubytovaním, financovaním, inú formu pomoci). Na základe podnetov od dobrovoľníkov a dobrovoľníckych združení vedenie mesta vyhodnotí, aké návrhy predloží mestským poslancom na stredajšom mimoriadnom zastupiteľstve za účelom financovania či inej potrebnej podpory.

(LS)

Odporúčame

TOP články