Šport v Košiciach dostane nový impulz, vznikne Národné olympijské centrum plaveckých športov

Šport v Košiciach dostane nový impulz, vznikne Národné olympijské centrum plaveckých športov

V metropole východu sa chystá výstavba Národného olympijského centra plaveckých športov Košice (NOCKE). Plánovaný moderný a energeticky úsporný športový stánok má byť dejiskom domácich a medzinárodných súťaží vo vodnom póle, plávaní a synchronizovanom plávaní. 

Okrem toho sa v Košiciach výrazne zlepšia tréningové možnosti klubov plaveckých športov a zároveň sa skvalitnia podmienky a komfort pre rekreačných plavcov. V budove terajšej Mestskej krytej plavárne (MsKP) vzniknú aj nové priestory pre relax a oddych, čo by mohlo prilákať ďalších fanúšikov aktívneho pohybu.

Vedenie mesta Košice v stredu 19. apríla v sídle Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) v Bratislave predstavilo projekt výstavby Národného olympijského centra plaveckých športov Košice. Ako zdôraznil košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) NOCKE, snahou vedenia mesta je, aby sa už v dohľadnej dobe mohlo začať s výstavbou najmodernejšieho plaveckého komplexu na Slovensku, ktorý vznikne spojením Mestskej krytej plavárne a obľúbeného kúpaliska Červená hviezda.

„Za vyše 23 rokov od nežnej revolúcie sa na Slovensku vybudovali len tri plavecké bazény. Som hrdý na to, že sa nám po dlhých mesiacoch príprav a rokovaní podarilo získať podporu našich partnerov pri realizácii tejto dôležitej investície, na ktorú dlhé desaťročia čakali všetci športovci a rekreační plavci v našom meste. Pokračujeme tak v úspešnom projekte Reštartu športu v Košiciach. Chcem sa poďakovať vedeniu SOŠV, Fondu na podporu športu, Slovenskej plaveckej federácii, Ministerstvu školstva za ich podporu tomuto úžasnému projektu, ktorý bol zaradený a získal štatút Športovej infraštruktúry národného významu. Košičania si zaslúžia kvalitné plavecké centrum špičkových parametrov, za ktorým nebudú musieť cestovať do iných miest alebo zahraničia. Teším sa aj na medzinárodné súťaže, ktoré sa u nás budú môcť uskutočniť a prinesú do nášho mesta tisíce návštevníkov a vytvoria priestor pre reprezentáciu celého Slovenska v tom najlepšom svetle,“ uviedol primátor.

Pri financovaní sa spojí štát a samospráva

Predseda správnej rady Fondu na podporu športu Ladislav Križan privítal, že sa medzi mestom a štátnymi inštitúciami našla zhoda na potrebe zásadnej rekonštrukcie a modernizácie súčasnej Mestskej krytej plavárne, na mieste ktorej vyrastie NOCKE.

Predpokladaná hodnota výstavby dosahuje 17,5 milióna eur bez DPH, v týchto dňoch sa finalizuje proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa. Harmonogram výstavby počíta s tým, že predpokladaná dĺžka stavebných prác by mala dosahovať 18 mesiacov. Posledný deň, keď si bude možné zaplávať v oboch bazénoch Mestskej krytej plavárne, je stanovený na 30. júna.

„Teším sa, že práve v Košiciach vyrastie prvý 50-metrový bazén s 10 dráhami, ktorý bude spĺňať aj prísne normy Svetovej plaveckej federácie. Pre veľkú finančnú náročnosť projektu i limitované zdroje fondu je nevyhnutné spojenie všetkých dostupných síl. Pozitívny príklad je už prebiehajúci projekt rekonštrukcie bazéna v Trnave spolufinancovaný aj Fondom na podporu športu, kde sa vďaka finančnej participácii mesta Trnava i Trnavského samosprávneho kraja súčasne rekonštrukcia už uskutočňuje. Verím, že po inšpirácii sa vo februári 2023 už dosiahnutou dohodou na podpore financovania výstavby štadióna Futbal Tatran Aréna v Prešove medzi mestom Prešov, Prešovským samosprávnym krajom a SFZ, sa podarí dosiahnuť dohodu na spolupráci i na tomto projekte,“ skonštatoval Križan.  

Nový plavecký komplex získal štatút športovej infraštruktúry národného významu

Aj Slovenský olympijský a športový výbor dlhodobo podporuje všetky projekty na zlepšenie športovej infraštruktúry či už lokálneho alebo národného významu. Podľa jeho prezidenta Antona Siekela na Slovensku chýba kvalitný areál pre plavcov a vodných pólistov, ktorý by spĺňal najvyššie medzinárodné štandardy a bol schopný stať sa dôstojným miestom pre organizáciu významných medzinárodných plaveckých podujatí.

„Národné olympijské centrum plaveckých športov v Košiciach, kde pomáhame aj pri rozvoji Steel arény, poskytne plavcom a vodným pólistom vyšší komfort a lepšie zázemie. Navyše sa môže stať vzorom v udržateľnosti, keďže sa zvýši jeho energetická efektivita. Pri rokovaniach s predstaviteľmi štátu, mestských i krajských samospráv sa budeme snažiť o podporu ďalších podobných športových projektov, aby sme dobehli investičný dlh do športovísk,“ uviedol Siekel.

Prezident Slovenskej plaveckej federácie Ivan Šulek ako rodený Košičan stál od začiatku pri zrode myšlienky výstavby olympijského centra plaveckých športov. Pripomína, že z Košíc pochádzajú viaceré legendy plávania a vodného póla. Pamätníci si podľa neho určite spomenú na zaplnené tribúny a dokonca aj strechy šatní či lampy na bazéne legendárneho „čéhačka“, kde sa v jeden deň hrali vodnopólové zápasy a konali sa aj súťaže v skokoch do vody, plávaní a synchronizovanom plávaní.

„Spolu s prezidentom SOŠV a košickým primátorom sme mali jasný cieľ vytvoriť zo súčasnej MsKP  moderné plavecké centrum spĺňajúci kritéria FINA, kde sa budú môcť organizovať medzinárodné súťaže. V roku 2022 sme dostali od štátnych orgánov prísľub, že to ako športovisko národného významu bude podporený aj dotáciou zo strany štátu. Verím že sa projekt podarí dotiahnuť do zdarného konca a na financovaní sa bude podieľať nie len mesto Košice, ale aj štát a Košický samosprávny kraj.“

Bez modernizácie by musela Mestská krytá plaváreň zatvoriť svoje brány

Mestskú krytú plaváreň prevádzkuje od roku 2021 mestský podnik Tepelné hospodárstvo. Práve táto spoločnosť, ktorá okrem toho prevádzkuje aj ako aj kúpaliská Rumanova a Červená hviezda, bude aj hlavným investorom výstavby NOCKE.

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili ešte v uplynulom roku úver v maximálnej výške 18 miliónov eur, z ktorého bude TEHO financovať tieto investičné aktivity a tiež aj nákup vybavenia pre NOCKE. Splatnosť úveru je naplánovaná na koniec roka 2045.

Podmienkou pre začatie výstavby je aj využitie externých zdrojov vo výške 50 percent celkových investičných nákladov. Mesto Košice už podalo žiadosť do Fondu na podporu športu o poskytnutie finančného príspevku vo výške 5 miliónov eur. Takisto požiadalo Košický samosprávny kraj (KSK), aby sa na spolufinancovaní výstavby NOCKE podieľal sumou 4 milióny eur v štyroch splátkach po milióne eur ročne.

Ako doplnil námestník riaditeľa pre ekonomiku TEHO Štefan Ferencz, ak by nezačalo s výstavbou NOCKE, v zmysle záverov stavebno-technického prieskumu by Mestská krytá plaváreň musela do troch rokov nedobrovoľne ukončiť svoju činnosť.

„Keďže ide o jedinú krytú plaváreň v našom meste, dôsledky takéhoto kroku si ani nechceme predstaviť. Preto sme spolu s vedením mesta hľadali možnosti ako by MsKP mohla aj ďalej fungovať. Žiaľ nedostatočné investície počas uplynulých 35 rokov jej činnosti sa prejavili na jej nevyhovujúcom technickom stave. Absolvovali sme desiatky rokovaní s predstaviteľmi štátnych orgánov, aby sa nám podarilo dosiahnuť, že rekonštrukcia MsKP a jej premena na NOCKE bola zaradená aj do projektov v rámci tzv. športovej infraštruktúry národného významu. Plánovanými investíciami môžeme zmodernizovať zastarané technologické zariadenia, odstrániť nevyhovujúci stavebno-technický stav a splniť aj požiadavky FINA, čo prinesie do nášho mesta aj viaceré atraktívne medzinárodné podujatia. Realizáciou projektu chceme zároveň zvýšiť ekonomickú efektívnosť prevádzky a to hlavne znížením energetickej náročnosti prevádzky.“

Rekonštrukcia prinesie rozšírenie bazénov a modernejšie technické štandardy

Počas prestavby dôjde k výmene pôvodného železobetónového bazénového telesa za nový nerezový bazén, ktorý bude spĺňať požiadavky (FINA). Bude v ňom až 10 plaveckých dráh, v menšom bazéne zostanú po úprave 3 plavecké dráhy. Oba bazény budú po novom oddelené pevnou stenou. Tým bude možné oddeliť tréningové priestory pre verejnosť a športové kluby. Zároveň v bazénovej hale dôjde k úprave tribúny, keď sa existujúce drevené lavice nahradia plastovými sedačkami s celkovou kapacitou 590 miest na sedenie.

Na prízemí za recepciou budú šatne pre verejnosť. Na poschodí vzniknú priestory pre športovcov a kluby. Celkovo pribudnú šatne pre 4 kluby s hygienickou časťou ako aj zázemie pre rozhodcov, média a klubovú činnosť. Do suterénu pod administratívnou časťou budú premiestnené priestory pre oddychové a relaxačné aktivity. V pláne je zriadenie moderných prevádzok fitnes, wellness a priestorov pre masáže so samostatným zázemím. Aj táto relaxačná časť NOCKE bude mať prepojenie na bazénovú časť, čím vznikne multifunkčný celok s prepojením všetkých športových relaxačných a oddychových funkcií.

Košičania nezostanú bez funkčných bazénov

Počas výstavby NOCKE bude možné celoročne využívať prestrešený vodnopólový bazén na „čéhačku“, ale aj ďalšie bazény v budovách košických základných škôl (ZŠ). Do modernizácie bazénov na ZŠ Trebišovská, ZŠ Tomášikova, ZŠ Družicová, ZŠ Ľ. Podjavorinskej a bývalej ZŠ Exnárova investovalo mesto Košice za uplynulé 2 roky takmer 140 000 eur. Na základe dohody s KSK sa bude dať využívať aj 25-metrový bazén na Strednej odbornej škole na Učňovskej ulici v Šaci.

Ak všetko pôjde hladko, športová verejnosť v meste by si v NOCKE mohla zaplávať v roku 2025. Prestrešený vodnopólový bazén na „čéhačku“ sa má neskôr prepojiť chodbou s budovou NOCKE, čo medzi oboma areálmi umožní prechod tzv. suchou nohou.

Zdroj: DT

Foto (vizualizácia): NOC

Odporúčame

TOP články