Smútočné obrady v krematóriu pre havarijný stav strechy nevykonávajú

Smútočné obrady v krematóriu pre havarijný stav strechy nevykonávajú

   Smútočné obrady z košického krematória pre havarijný stav časti strechy presunuli na Verejný cintorín. Urobili tak po tom, ako sa minulý týždeň pri hlavnom vchode prepadla časť jej výstuže. Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach predpokladá, že kým sa krematórium opäť naplno sprístupní, prejdú mesiace. Samotné spopolňovanie tiel sa bude vykonávať tak, ako doteraz.


      Podľa slov hovorcu SMsZ Petra Sasáka, došlo k deštrukcii strešného panelu postupným dlhodobým zatekaním zrážkovej vody cez narušenú hydroizoláciu strechy. Problém vidí aj v nedostatočnej údržbe zo strany bývalého súkromného nájomcu. Časť výstuže strechy v exteriéri sa v pondelok 11. apríla počas smútočného obradu prepadla a skončila na zemi, v dôsledku toho sa z nej uvoľnila sutina a časť drevenej konštrukcie.
      Miesto pod poškodenou časťou strechy ohradili a vstup do krematória bol odvtedy možný už len bočným vchodom. „Urobili sme niektoré opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a dali sme si vypracovať statický posudok havarijného stavu strechy. Z jeho výsledkov, ktoré sme dnes dostali, vyplýva, že došlo k poškodeniu časti nosnej konštrukcie zo strešných pórobetónových panelov,“ uviedol Sasák s tým, že k presunu smútočných obradov do priestorov Verejného cintorína pristúpili po Veľkej noci. „Statik nám navrhol, aby sme uzavreli vstup do objektu v celom rozsahu a v okolí piatich metrov od vonkajšieho obrysu striech objektov, čo sme aj urobili,“ spresnil.
      Prioritou SMsZ bude podľa neho oprava havarijného stavu strechy. V súvislosti s tým tento týždeň oslovili projektanta na vypracovanie projektovej dokumentácie na jej rekonštrukciu. „Najneskôr do konca apríla podnikneme aj ďalšie kroky na bezodkladné odstránenie tohto havarijného stavu. Dovtedy v krematóriu nebude na základe statického posudku možné vykonávať smútočné obrady, tie sa budú môcť uskutočniť len na Verejnom cintoríne,“ dodal.

Zdroj: TASR

Foto (ilustr.): Miro Vacula

Odporúčame

TOP články