Seniori získajú nový domov

Seniori získajú nový domov

Špičková zdravotná a sociálna starostlivosť, odborné služby podľa individuálnych požiadaviek, kvalitné ubytovanie, zdravá strava, domáce prostredie. To všetko nájdu košickí dôchodcovia v novom Centre komunitných sociálnych služieb v mestskej časti Krásna.


V interiéri novostavby finišujú stavebné práce, rozbehli sa výberové konania na zariadenie ubytovacích priestorov a kuchyne, zdravotné pomôcky, ako sú polohovateľné postele, hydromasáž či žiariče, na čiernu a bielu techniku, teda televízne prijímače, chladničky, práčky, sušičky, hygienické potreby…
Výstavba si vyžiada náklady vo výške takmer 1,9 milióna eur z rozpočtu mesta.


Dlhodobý projekt

Zriadenie centra je dlhodobým projektom. Návrh na výstavbu schválili poslanci mestského zastupiteľstva v roku 2017, projekt bol dopracovaný v roku 2019, práce sa začali vlani v marci. V súčasnosti je preinvestovaných približne 90 percent celkových nákladov.
„Objekt je pred kolaudáciou. Začali sme pracovať na výbere personálu a prijímať žiadosti klientov. Naším zámerom je spustiť prevádzku centra ešte v tomto kalendárnom roku,“ uviedla vedúca Oddelenia sociálnych vecí Magistrátu mesta Košice (MMK).
Centrum bude poskytovať služby v zariadení pre seniorov 27 klientom, denný stacionár má kapacitu 10 miest.Nižšia kapacita, vyššia kvalita

Podľa dlhodobého demografického trendu sa počet obyvateľov Košíc pomaly znižuje a súčasne narastá počet osôb starších ako 65 rokov,
„Demografický trend poukazuje na potrebu rozširovania sociálnych služieb zameraných na pomoc predovšetkým seniorom, pričom je dôležité zohľadňovať aj súčasné požiadavky na budovanie moderných komunitných centier. Práve požiadavky na budovanie zariadení s nižšou kapacitou a vyššou kvalitou budú naplnené v zariadení v Krásnej,“ vysvetľuje E. Dudová.

Dopyt prevyšuje možnosti

V Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici bolo v roku 2019 evidovaných 90 nových žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby, v roku 2020 bolo v poradovníku až 209 uchádzačov, v roku 2021 pandemické opatrenia spôsobili, že počet uchádzačov sa znížil na 81.
„Aj napriek zníženiu počtu čakateľov je možné konštatovať, že dopyt po pobytových sociálnych službách prevyšuje kapacitné možnosti zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice,“ dodala E. Dudová.

Zo zanedbanej škôlky ďalšie centrum

Ďalšie Centrum komunitných sociálnych služieb má vzniknúť na Podhradovej, v zdevastovanej budove bývalej materskej školy na Gerlachovskej ulici.
Zariadenie bude poskytovať služby 30 seniorom. V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia. Celkové predpokladané náklady predstavujú 2,8 milióna eur.
„Aktuálne očakávame vhodnú výzvu na podanie žiadosti o finančnú podporu z Plánu obnovy,“ uviedla šéfka Oddelenia sociálnych vecí MMK Eva Dudová.

Vizualizácia: MK


Mikuláš Jesenský

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články