Rekonštrukcia strechy krematória je hotová

Rekonštrukcia strechy krematória je hotová

Minulý rok v apríli sa prepadla časť výstuže strechy pri hlavnom vchode do krematória. Správa mestskej zelene, ako správca, zakázala pohyb v obradných sieňach a presunula všetky obrady na Verejný cintorín. V prevádzke zostali len kremačné pece.

V rámci stavebných prác, ktoré mala na starosti košická spoločnosť Unires – Bau, sa zrealizovala kompletná sanácia a oprava strešných konštrukcií a obvodových stien veľkej sály, strešného plášťa a hydroizolácie. Okrem toho sa zmodernizovala napríklad vzduchotechnika, elektrické rozvody aj osvetlenie v budove. Nové sú tiež vstupné dvere do malej a veľkej sály a panoramatické okno veľkej sály.

Krematórium bolo odovzdané do užívania a od pondelka 24. júla sa v ňom budú konať smútočné obrady. Postupne sa tu presunú aj všetky obrady z Verejného cintorína, aby sa tam mohlo pokračovať v ďalšej etape revitalizácie vstupnej časti cintorína.

Odporúčame

TOP články