Rekonštrukcia Slaneckej mení aj premávku MHD

Rekonštrukcia Slaneckej mení aj premávku MHD

Rekonštrukcia Slaneckej cesty sa dotkne aj premávky mestskej hromadnej dopravy. Zmeny nastanú v premávke autobusov už od 12. marca. Od 21.marca sa zmení aj premávka električiek. Tá súvisí s obnovou depa.

Zmeny v autobusovej doprave od 12. marca

– Linky 52 a N7 v smere do MČ Košice-Krásna budú zastavovať na zastávkach Levočská a Dneperská. Zastávky Ladožská a Rovníková sa dočasne zrušia. Konečnou bude zastávka Važecká, ktorá bude dočasne premiestnená na vnútrosídliskovú komunikáciu.

– Linky 52 a N7 v smere do centra mesta budú zastavovať na dočasnej zastávke Važecká, ktorá bude umiestnená na vnútrosídliskovej komunikácii, a následne stáť na všetkých svojich zastávkach.

– Linka 19 ostáva bez zmeny trasy a zastávok v oboch smeroch.

– Linka č. 28 v smere na Napájadlá bude premávať bez zmeny (okrem presunu zastávky Važecká na vnútrosídliskovú komunikáciu). V smere do MČ Krásna bude stáť na zastávke Napájadlá, nezastavuje na zastávkach Ladožská a Rovníková a stojí na náhradnej zastávke Važecká.

Zmeny v električkovej doprave od 21. marca, poslanci rozhodnú o bezplatnej preprave medzi Važeckou a Mostom VSS 

Dopravný podnik mesta Košice upozorňuje aj na viaceré zmeny v linkovom vedení električiek. Tie však súvisia s modernizáciou depa, ktorá sa robí počas plnej prevádzky. 

Zmeny v linkovom vedení:

– Linka číslo 1 (nová, resp. obnovená linka): Važecká – Južná trieda – Námestie osloboditeľov – Kuzmányho – Námestie maratónu mieru – Havlíčkova (budú tam nasadené najnovšie vozidlá typu Vario LF2+ s dĺžkou 22 metrov)

– Linka číslo 2 – bez zmeny

– Linka číslo 3 – bez zmeny

– Linka číslo 4 (zmenená trasa): Botanická záhrada – Zimná – Kuzmányho – Námestie osloboditeľov – Južná trieda – Barca

– Linka číslo 6 (zmenená trasa): Staničné námestie – Námestie osloboditeľov – Moldavská Trieda SNP – Námestie maratónu mieru – Havlíčkova

– Linka číslo 7 (zmenená trasa + jednosmerná trasa): Botanická záhrada – Zimná – Kuzmányho – Námestie osloboditeľov – Južná trieda – Barca

– Linka číslo 9 (zmenená trasa): Važecká – Alejová – Trieda SNP – Námestie maratónu mieru

Počas rekonštrukcie Slaneckej cesty by malo byť cestovanie v električkách v úseku Važecká – Most VSS a späť bezplatné. Návrh na zmenu tarify musí ešte schváliť mestské zastupiteľstvo, ktoré o tom bude rokovať 17. marca.

Jana Poľová

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články