Príprava strategického územia Valaliky pokračuje, zriaďujú stavenisko

Príchod Volva vyvolá masívne investície aj v Košiciach a ich okolí

V lokalite Valaliky začali tento týždeň s úvodnými prácami smerujúcimi k zriadeniu staveniska. TASR o tom informovala spoločnosť Valaliky Industrial Park s tým, že príprava strategického územia v okrese Košice-okolie napreduje podľa plánu. Začínajú tiež s výkupom pozemkov v katastroch obcí Geča a Čaňa.

V závere októbra sa začal takzvaný záchranný archeologický prieskum. Predpokladaný termín jeho ukončenia je do dvoch mesiacov. V súčasnosti prebieha 1. etapa, doposiaľ bolo uskutočnených 49 sond, pričom archeologická sondáž bola zatiaľ bez nálezu. „V úvodnej fáze sa uskutoční aj skrývka ornice na archeologicky nezaujímavých plochách,“ uviedla firma, ktorej jediným spoločníkom a vlastníkom je Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.        

Počas prípravných prác budú v najbližších dňoch na území vybudované zariadenia na zabezpečenie hygieny a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracovisku. V lokalite sa budú vyskytovať ťažké mechanizmy aj obslužné terénne motorové vozidlá.        

Orná pôda, ktorú bude potrebné presunúť, by sa mala využiť najmä na poľnohospodárske účely. „Ku každému využitiu musí existovať zmluva na takéto využitie s vlastníkom územia, kam sa má pôda odviezť a rozprestrieť,“ pripomína.

Poľnohospodárov odškodnia za spôsobené škody

Informuje tiež, že existuje aj znalecký posudok na ohodnotenie poškodených plodín s cieľom vysporiadania priamej škody hospodárom a Valaliky Industrial Park je v procese získavania podkladov od poľnohospodárov. „Znalecké posudky na ohodnotenie ušlého zisku jednotlivým poľnohospodárom sa vytvárajú podľa vstupov od hospodárov,“ dodáva.        

Spoločnosť podľa vlastných slov pokračuje aj v projekčných prácach a priebežne začína všetky potrebné povoľovacie konania na EIA, búracie a stavebné konania.

Neďaleko Košíc má vyrásť závod švédskej automobilky Volvo, ktorá tam chce vyrábať elektromobily. Svoj príchod oznámila začiatkom júla. Začatie hrubých terénnych úprav je plánované na prvý kvartál roku 2023 a zakladanie prvých pilotov budúceho závodu v druhom kvartáli 2023. Predpokladaný nábor a príprava budúcich zamestnancov je plánovaná v roku 2025 a začiatok výroby v roku 2026. Investičné náklady majú dosiahnuť viac ako miliardu eur.

Zdroj: TASR

Foto (ilustr.): Miro Vacula

Odporúčame

TOP články