Pri Krematóriu otvorili Les spomienok

Pri Krematóriu otvorili Les spomienok

Ide o ekologický cintorín, ktorý je druhý svojho druhu na území Slovenska. Odrážať má spojenie kultúrneho a prírodného priestoru a odkazovať na lesný charakter pietneho miesta v spojení s jednou z jej funkcií, na spomínanie na zosnulých.

Ekologický cintorín je alternatívou k tradičným obradom a kamenným poliam, ktoré najmä v lete koncentrujú teplo. Zároveň sa týmto prístupom znižuje produkcia odpadu. Jeho myšlienka vychádza z prírodného cintorína na „Záhrade spomienok“, ktorú od roku 2017 vo Zvolene prevádzkuje občianske združenie Živica. „Pochovávať sa bude pod korunami stromov v ekologických urnách alebo priamo do zeme. V okolí jedného stromu bude maximálne 10 hrobových miest,“ vysvetľuje pravidlá Monika Suchánska z OZ Živica. Do Lesa spomienok nie je možné priniesť žiadne umelé kvety, kahance a tradičnú hrobovú výzdobu. Počas ukladania pozostatkov je možné priniesť živé kvety, ktoré neskôr odstránia. Konkrétne hrobové miesto nebude označené na zemi, ale na konkrétnom strome.

Celkové náklady boli podľa Marty Popríkovej, riaditeľky Správy mestskej zelene v Košiciach, 32 000 eur. Na cintoríne pracovali od začiatku roka, postupne upravovali terén, osadili mobiliár a obradný kameň. „Na ploche 400 metrov štvorcových vzniklo 476 hrobových miest a ja verím, že tu ľudia nájdu dôstojné miesto odpočinku,“ dodala Popríková.

Podobný cintorín je na Slovensku už len vo Zvolene, v susedných Čechách napríklad v Brne a Prahe. S prvotnou myšlienkou zriadiť takýto priestor v Košiciach prišiel námestník primátora, Marcel Gibóda. „Som rád, že pri našej snahe byť Zeleným mestom sa môžeme oprieť aj o to ako sa dlhodobo budeme úctivo správať k životnému prostrediu. Mnohí Košičania už teraz vítajú, že nebudeme musieť vyklčovať tento pekný les, ale takýmto šetrným pochovávaním poskytneme obyvateľom priestor, aby si uctili svojich blízkych a prírodu. Budem rád, ak aj tento projekt pomôže k ochrane životného prostredia a dlhodobej udržateľnosti života v našom meste,“ povedal pri otvorení Lesa spomienok.

Podľa primátora, Jaroslava Polačeka je prírodný cintorín cestou ako môže v čase klimatických zmien príroda prosperovať namiesto toho, aby ustupovala ľudskej činnosti. Čoraz viac ľudí hľadá alternatívu k tradičnému pochovávaniu alebo chladným obradným sieňam, ktoré berie ohľad aj na úctu k prírode. Les spomienok odráža spojenie prírodného a kultúrneho priestoru a umožňuje s úctou spomínať na našich blízkych,“ dodal Polaček.

Monika Suchánska ukazuje ekologickú urnu.

Aké sú výhody organizovania poslednej rozlúčky v Lese spomienok?

– Oproti tradičným pohrebom v sálach ponúka Les spomienok možnosť individualizácie pohrebného obradu po predchádzajúcej dohode so SMsZ. Cieľom je vyjsť v ústrety rodine a pozostalým a uľahčiť poslednú rozlúčku. 

– Pohreb sa môže podobať a prakticky aj zhodovať s klasickým pohrebom či už kresťanským alebo civilným. Ale môže byť aj neformálny a s voľnejším priebehom. Rodina limitovaná časom, správca umožní aj dlhší pohrebný obrad, ak si to pozostalí želajú.

– V porovnaní s tradičným spôsobom pochovávania nevznikajú kamenné náhrobky. Vďaka prírode blízkemu spôsobu pochovávania sa minimalizuje aj ekologická stopa.

– Neformálnosť miesta, ktoré môže príbuzným pomôcť ľahšie akceptovať našu pominuteľnosť. Popol sa vstrebe do zeme prirodzenými procesmi. Nevzniká na ňom odpad.

Zdroj: Cecília Šimková/Mesto Košice

Foto: Mesto Košice

Odporúčame

TOP články