Prehľad nových opatrení od stredy 19.januára

Aké sú výnimky zo zákazu vychádzania?

Od stredy 19. januára začínajú platiť nové pravidlá proti šíreniu koronavírusu. V porovnaní s tým, ako ich ministerstvo zdravotníctva komunikovalo minulý týždeň, niektoré z nich hygienici zmenili, resp. neprijali. Okrem režimu základ, OTP a OP pribudol nový režim OP+.

Režim OP+ spĺňajú ľudia, ktorí sú:
– kompletne zaočkovaní a dostali aj posilňujúcu – tretiu – dávku vakcíny,
-sú kompletne zaočkovaní dvomi dávkami alebo jednou dávkou vakcíny Janssen a majú negatívny výsledok PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín, -kompletne zaočkovaní dvomi dávkami vakcíny alebo jednou dávkou vakcíny Janssen s vekom do 18 rokov aj dvoch mesiacov,
-kompletne zaočkovaní dvomi dávkami alebo jednou dávkou vakcíny Janssen,
-ktorí prekonali covid pred nie viac ako 180 dňami, sa nemôžu očkovať zo zdravotných dôvodov s certifikátom o výnimke z očkovania a negatívnym výsledkom PCR alebo LAMP testu na ochorenie covid nie starším ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu,
-majú od 6 do 12 rokov a 2 mesiacov veku a majú negatívny výsledok PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín,
-deti do 6 rokov (nie je potrebný ani test).

Režim OP+ sa bude týkať najrizikovejších podujatí – svadby, diskotéky, oslavy, hotely, či fitness centrá. Pôvodne avizované skrátenie lehoty po prekonaní COVID-19 zo 180 na 90 dní sa po dohode s ministerstvom zdravotníctva a konzíliom odborníkov odkladá. V režime OP a OTP tak naďalej budú osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

Povinné testovanie nezaočkovaných zamestnancov zostáva minimálne do konca januára 2022 jedenkrát do týždňa. Testovať sa nebudú musieť zamestnanci s kontraindikáciou očkovania.

Povinnosť nosiť respirátor platí po novom nielen v interiéri, ale aj v exteriéri, a to v prípadoch:
– ak ste vonku a nie je možné zabezpečiť odstup od ostatných ľudí viac ako dva metre,
-ak sa nachádzate na hromadnom podujatí, a to aj v prípade, ak ste od cudzích ľudí vzdialení viac ako 2 metre.

MÚZEÁ A GALÉRIE
– len v režime OP,
– stále platí kapacitné obmedzenie jeden návštevník na 15 štvorcových metrov.
Otvorené budú môcť byť do 22.00 hod., môžu sa konať nielen individuálne, ale aj skupinové prehliadky.

KNIŽNICE- prístupné v režime základ.

HOTELY A UBYTOVNE- ruší sa obmedzenie kapacity ubytovaných hostí (doteraz bolo 75 percent),

– v režime OTP môžu fungovať v súvislosti s výkonom práce, s cieľom návštevy zdravotníckeho zariadenia alebo pre osoby na lyžiarskych výcvikoch a kurzoch v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
– v režime OP+ môžu hotely fungovať pre všetkých, ktorí do tejto kategórie spadajú.

REŠTAURÁCIE
– režim OP s obmedzenými otváracími hodinami od 5.00 do 22.00 hod.,
– pre donášku a odber so sebou môžu byť otvorené aj mimo týchto hodín a môžu fungovať v režime základ.

DETSKÉ KÚTIKY- v režime OP.

LANOVKY A VLEKY- v režime OTP a za dodržania opatrení.

VONKAJŠIE ŠPORTOVISKÁ – prístupné v režime OTP. Ruší sa pre ne kapacitné obmedzenie.
– vonkajšie športoviská môžu fungovať od 5.00 h do 22.00 h.

AUTOŠKOLY- v režime OTP,- pri jazdách a záverečných praktických skúškach môže byť vo vozidle len jeden účastník kurzu, inštruktor, respektíve skúšobný komisár

HROMADNÉ PODUJATIA
Nízko rizikové podujatia:
– režim OP, najviac 50 percent kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb,
– prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, zákaz konzumácie pokrmov a nápojov,
– napr. kino bez konzumácie jedál a nápojov v sále, bohoslužby bez spevu alebo divadelné predstavenie bez občerstvenia.

Stredne rizikové podujatia:
– režim OP, najviac 25 percent kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb,
– prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,- napr. kino s konzumáciou jedál v sále, športové podujatia s divákmi, bohoslužby so spevom, divadelné predstavenia s občerstvením a pod.

Vysoko rizikové podujatia:
– režim OP+, maximálne 20 osôb,
– povinný je zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo emailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania,
– napr. oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a pod.

AKO MÔŽU FUNGOVAŤ PREVÁDZKY

REŽIM ZÁKLAD

– Predajne potravín (vrátane ambulantného predaja potravín)
– Liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára
– Prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých aj mobilných stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky (pre zákazníkov konzumujúcich na mieste v režime OP musia zatvoriť o 22:00)
– Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku
– Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
– Zásielkový predaj tovarov
– Výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení
– Predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby
– Práčovne a čistiarne
– Čerpacie stanice
– Pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií
– Služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta elektronického výberu mýta
– Taxislužby
– Advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia
– Zberné dvory
– Služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania
– Závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne
– Obchodné domy (znamená to, že do obchodného domu môžu vstúpiť všetci bez ohľadu na imunitný status. Na imunitný status sa však potom hľadí pri vstupe do jednotlivých prevádzok. Napríklad do lekárne môžu vstúpiť všetci, avšak do predajne elektra iba v režime OP).
– Prevádzky, kde sa konajú hromadné podujatia, ktoré majú výnimku zo zákazu.

Prevádzky, ktoré môžu byť otvorené od 5:00 do 22:00 hod. a môžu fungovať v režime základ:
– Predajne drogérie
– Predajne novín a tlačovín
– Výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií
– Prevádzky telekomunikačných operátorov
– Prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb
– Oprava a servis elektroniky, vecí (vrátane obuvi, odevov, vozidiel, bicyklov a podobne), strojov a iných zariadení
– Kľúčové služby
– Obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn)
– Predajne domácich a záhradkárskych potrieb (domáce potreby sú drobný tovar každodenného domáceho použitia, ktorého náhrada v prípade straty alebo poškodenia neznesie odklad).
– Nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba
– Prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím
– Predajne oblečenia a obuvi
– Predajne kancelárskych, školských potrieb a predajne s potrebami pre deti (kočíky, detské fľaše, baby monitory a podobne)
– Galantérie a predajne textilu
– Predajne stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farby-laky
– Predajné miesta poskytujúce služby výberu a evidencie úhrady diaľničnej známky
-Knižnice
– Obchody, ktoré predávajú viac druhov sortimentu, môžu v režime základ predávať iba ten tovar, ktorý predávajú ostatné prevádzky s povoleným režimom základ.

REŽIM OTP:
– hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce, za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia alebo pre osoby na lyžiarskych či snowbordových výcvikoch a kurzoch v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
– autoškoly
– lanovky, vleky
– vonkajšie športoviská od 5:00 do 22:00 hod.

REŽIM OP:
– prevádzky verejného stravovania s konzumáciou na mieste (od 5:00 do 22:00 hod.; pre donášku a odber so sebou môžu byť otvorené aj mimo týchto hodín a môžu fungovať v režime základ)- prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo (od 5:00 do 22:00 hod.)
– múzeá, galérie, výstavné siene (od 5:00 do 22:00 hod.)

režim OP+:– prevádzky fitness, wellness, akvaparkov, kúpeľov a kúpeľných liečební bez zdravotnej indikácie (od 5:00 do 22:00 hod.)
– krátkodobé ubytovacie služby – hotelové, turistické a podobné.

Kompletný zoznam vyhlášok k prekrytiu horných dýchacích ciest, OTP režim pre vstup na pracovisko, informácie k hromadným podujatiam či k obmedzeniam prevádzok nájdete na stránke ministerstva vnútra. Podrobnejšie informácie k obsahu jednotlivých vyhlášok sú zverejnené na webe Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

(LS)

Foto: Unsplash.com

Odporúčame

TOP články