POSUN 2 -„remake“ vôbec prvej výstavy v Múzeu Vojtecha Löfflera v Košiciach

POSUN 2 -„remake“ vôbec prvej výstavy v Múzeu Vojtecha Löfflera v Košiciach

23. augusta 2023

Výstavný projekt SEXTANT predstavuje šesticu popredných slovenských umelcov/-kýň, ktoré boli prezentované v košickom múzeu najmä v priebehu 90. rokov minulého storočia. Ide o retrospektívne ohliadnutie sa za aktivitami múzea predovšetkým v stratégií podpory a prezentácie mladej generácie autorov/-riek. Dnes už šestica renomovaných umelcov/-kýň aj v širšom stredoeurópskom kontexte  mali samostatné výstavy na začiatku svojej kariéry (Ilona Németh  v roku 1997, Ondak 1998, Blažo 1999, Binder 2000, Kvetan 2001, Žáková 2009, ).  Zároveň výstava predstavuje zúročenie kurátorskej činnosti Vladimíra Beskida, ktorý v priebehu  troch desaťročí realizoval 74 výstav v tomto múzeu aj v zahraničí (pod gesciou Múzea V.Löfflera), ale aj jeho záverečnú výstavu pri príležitosti 30-teho výročia založenia múzea.

Viac informácií na lofflermuzeum.sk

Odporúčame

TOP články