Polievka sv. Alžbety vyzbierala viac ako 3000 eur

Polievka sv. Alžbety vyzbierala viac ako 3000 eur

Polievka svätej Alžbety rozvoňala v piatok 12. novembra roh ulíc Hlavná a Alžbetina. Tí, ktorí chceli pomôcť ľuďom v núdzi si ju mohli kúpiť za dobrovoľný príspevok v minimálnej výške 1 €. Výťažok z predaja, celkom 3150 eur si rozdelia košické združenia Útočište a Suverénny rád maltézskych rytierov.

Polievka sa varila v jedálni na Vojvodskej, kde sa zišli za dodržania prísnych hygienických opatrení kuchári zo združenia Aregala Slovensko – kuchári bez hraníc. Tí za dva dni pripravili vyše 5000 porcií dobročinnej šošovicovej polievky. Tá putovala už vo štvrtok 11. novembra na Magistrát mesta Košice, do mestských podnikov a inštitúcií, čím mesto podporilo charitatívny zámer a vyzbieralo nemalú čiastku.
V spolupráci s mestom Košice sa do charitatívnej akcie zapojili aj zamestnanci najväčšieho zamestnávateľa v metropole východu U. S. Steel Košice, ktorý „polievku chudobných“ podával vo svojej jedálni v rámci obedového menu.

Podávanie polievky na Hlavnej ulici sa zúčastnil aj košický arcibiskup Bernard Bober, ktorý pripomenul aká dôležitá je pomoc ľuďom v núdzi.
      „Dnes máme nielen bohatých, šikovných ľudí, skvelých manažérov. Na druhej strane musíme povedať, že je tu veľa biedy. Kde sú bohatí, tam sú aj núdzni, biedni. Tento rozdiel bude treba nejako zmazávať a okrem toho ukázať, že civilná spoločnosť, ako aj cirkev majú záujem eliminovať všetky ľudské problémy, ktoré sú medzi nami vo vzťahoch, ale zvlášť v tom rozdeľovaní,“
uviedol Bober. Pripomenul, že aj takáto akcia pomáha myslieť na tých, ktorí toho nemajú toľko ako ostatní.

Cieľom aktivity je šíriť odkaz patrónky mesta Košice a pomáhať tým, ktorí si už sami pomôcť nevládzu. Finančné zdroje získané z predaja dobročinnej polievky poslúžia na podporu úhrad nákladov spojených s prevádzkovaním dvoch charitatívnych organizácií pôsobiacich v Košiciach.
OZ Útočište vytvára bezpečný priestor pre rodiny a jednotlivcov, ktorí sa nachádzajú v životných krízach. Poskytuje im duchovnú a materiálnu pomoc. Zameriava sa tiež na pomoc hendikepovaným ľuďom, rozpadnutým rodinám či osamelým matkám.
Suverénny rád maltézskych rytierov pomáha zlepšiť životnú situáciu ľuďom v núdzi a hendikepovaným. Zbiera a distribuuje ošatenie, deťom zo sociálne slabších rodín prispieva na zakúpenie školských potrieb, na stravné v školských jedálňach či na školské výlety. Každoročne organizuje púť pre hendikepovaných do Lúrd, pripravuje a podáva jedlo ľuďom bez domova.

Cecília Šimková

Foto: Mesto Košice

Odporúčame

TOP články