Parkovanie oddnes patrí už len mestu, EEI definitívne končí!

Parkovanie oddnes patrí už len mestu, EEI definitívne končí!

Mesto Košice je od 1. januára 2019 výlučným prevádzkovateľom parkovacích miest v zóne plateného parkovania. V zmysle nedávneho rozhodnutia Krajského súdu v Košiciach o neplatnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou EEI je už oddnes definitívne, že celý parkovací systém v Košiciach patrí do správy mesta.

Výsledkom tohto súdneho rozhodnutia je, že od dnešného dňa sú parkomaty tejto súkromnej bratislavskej spoločnosti vypnuté. Rovnako sú deaktivované aj rampové parkoviská, na ktorých sú odstránené alebo zdvihnuté závory. Pravidlá parkovania sa tam v najbližšej dobe budú riadiť rovnakým režimom ako pri klasickom parkovaní v príslušných tarifných pásmach.

„Košičania čakali dlhých 10 rokov na to, aby sme sa mohli zbaviť bratislavskej spoločnosti, ktorá zarábala na parkovaní v meste. Nesmierne ma teší, že sa to dnes konečne podarilo. Ešte raz ďakujem všetkým tým, ktorí sa na tom od začiatku nášho boja voči ich aktivitám v Košiciach podieľali. Či už to boli aktivisti na čele s Henrichom Burdigom ako aj náš tím z magistrátu okolo riaditeľa Marcela Čopa a Stanislava Takáča z právneho a majetkového oddelenia,“ uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý).

Na režime parkovania sa nič zásadné nebude meniť 

Na parkovaní v meste a režime parkovania sa nič zásadné nebude meniť – naďalej sa spravuje platným VZN mesta Košice č. 157 o parkovaní. Pracovníci referátu parkovania, údržby ciest a verejného osvetlenia magistrátu mesta od začiatku júla obnovili vyše 2000 vyznačených parkovacích miest a osadzujú aj nové informačné tabule.

Mesto Košice už od roku 2019 vydáva vlastné parkovacie karty a disponuje vlastnými platobnými kanálmi. Parkovné je aj naďalej možné uhrádzať prostredníctvom QR kódu z dopravného značenia v danej parkovacej zóne alebo cez portál https://parking.kosice.sk Takisto sa dá platiť prostredníctvom parkomatov mesta Košice s tým, že parkovací lístok je potrebné nechať za sklom svojho automobilu. V platnosti zostáva aj možnosť platby cez SMS správy. V blízkej budúcnosti by sa mala možnosť zaplatiť parkovné rozšíriť aj o ďalšie mobilné aplikácie, ktoré sú známe Košičanom, ale aj návštevníkom.

Mesto takisto zvyšuje informovanosť o možnostiach úhrady parkovného. V uliciach budú dobrovoľníci rozdávať za stierače áut motoristom letáky, prostredníctvom ktorých im bude oznámené, že sa nachádzajú v zóne plateného parkovania. V letákoch budú uvedené možnosti ako je možné zaplatiť za parkovanie. Na facebookovej stránke mesta bude zverejnené aj inštruktážne video.

Parkovacie karty vydané spoločnosťou EEI sú neplatné

Držiteľom parkovacích kariet vydaných v minulosti spoločnosťou EEI oznamujeme, že tie vzhľadom na platné VZN č. 157 o parkovaní nemôžu byť akceptované. Mesto Košice už vyše 3,5 roka vydáva svoje parkovacie karty. Neexistoval preto žiaden dôvod na to, aby občania od roku 2019 adresovali žiadosť o vydanie parkovacej karty tejto spoločnosti a využívali ich.

Dodržiavanie VZN o parkovaní bude v uliciach mesta kontrolovať Mestská polícia. Hlavným dôvodom je najmä efektívnejšie využitie parkovacích miest obyvateľmi a návštevníkmi mesta. Nedisciplinovaný vodič s nezaplateným parkovným môže blokovať parkovacie miesto pre viacerých vodičov, ktorí ho reálne potrebujú napr. len na hodinu. Vodiči, ktorí nezaplatia parkovné, musia v zmysle zákonov o cestnej premávke, resp. o priestupkoch počítať aj so sankciami.

(DT)

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články