Park na Obrancov mieru dostal nový šat

Park na Obrancov mieru dostal nový šat

Mesto Košice zrevitalizovalo v rámci projektu Regenerácia vnútroblokov v meste Košice ďalší zo série siedmich parkov, tentokrát v mestskej časti Sever na ulici Obrancov mieru. Z parku sa najprv odstránil súčasný mobiliár, betónové obrubníky a povrchy spevnených plôch. Namiesto nich pribudli nové povrchy parkových chodníkov a spevnených plôch. Doplnili sa lavičky, odpadkové koše a zahradzovacie stĺpiky, aby autá neparkovali na zeleni.

V ďalšej časti projektu sa zrealizovali sadové úpravy spočívajúce v ošetrení existujúcich stromov, ako aj rôznych druhov rezoch stromov a krovín. Zároveň sa vysadilo 33 nových stromov a obnovili sa trávnaté plochy.

Investícia v hodnote takmer 136 000 eur bola rozdelená na dve časti. Projekt, ktorý realizovala spoločnosť ProGarden, je z 95 % financovaný zo zdrojov Európskej únie.

Odporúčame

TOP články