Odpad zo záhrad, kytice a konáriky do hnedých kontajnerov nepatria

Odpad zo záhrad, kytice a konáriky do hnedých kontajnerov nepatria

Košičania od začiatku roka triedia biologicky rozložiteľný odpad z domácností. Množstvo vyzbieraného odpadu z hnedých nádob každý mesiac narastá a chýb pri triedení ubúda.

Dôležité pravidlo pri zbere je, že hnedá nádoba na kuchynský bio odpad slúži výhradne na odpadu z kuchyne, teda zvyšky ovocia, zeleniny, jedla a pod, Zelený odpad zo záhrad (lístie, tráva), odrezky izbových rastlín, zvyšky kytíc alebo dekoračné konáriky do nej nepatria.

Do hnedých nádob rovnako nepatria ani žiadne igelitové či kompostovateľné vrecúška. Ak do nich bio odpad zbierate, do nádoby ho vysypte voľne a znečistené vrecúško vyhoďte do čiernej nádoby.

Koncovým zariadením pre zhodnocovanie vyzbieraného kuchynského bio odpadu z Košíc je bioplynová stanica. Tá je vybudovaná pre účely zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov cestou výroby a využitia bioplynu na výrobu elektrickej energie. Biologicky rozložiteľný odpad predstavuje hodnotný zdroj pre výrobu alternatívnej energie a organického hnojiva.

Zdroj: KOSIT

Foto (ilustr.) KOSIT

Odporúčame

TOP články