O čom rokovali poslanci

Mestské zastupiteľstvo vyčlenilo z rezervného fondu takmer 1,5 milióna eur

V závere pracovného týždňa sa na svojom predposlednom rokovaní v tomto volebnom období zišli poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Počas dvoch dní rokovali o 70 navrhnutých a doplnených bodoch.  

Na návrh poslankyne a starostky MČ Jazero Lenky Kovačevičovej (nezávislá) schválilo zastupiteľstvo na druhý pokus (v marci sa rokovanie o tomto bode prerušilo) zmenu tarify DPMK. Jej dodatok by cestujúcim od začiatku tohtoročných letných prázdnin až do konca augusta budúceho roka umožnil využívať bezplatnú prepravu po celej trase električkových liniek 1, 3, 9, R2. Po piatkovom doplnení uznesenia by rovnaká situácia nastala aj pri cestovaní autobusovou linkou 28. 

Schválené bezplatné cestovanie na Jazero a späť chce dať poslanec Filipko preskúmať prokuratúre 

Všetky spomínané linky začínajú alebo končia na sídlisku Nad Jazerom. Cestujúca verejnosť by mala v zmysle uznesenia nárok na bezplatnú prepravu na týchto linkách „po uplatnení zľavy v DPMK“. Tú však nebude možné uplatniť automaticky, presné podmienky ešte zverejní DPMK. Starostka svoj návrh zdôvodnila obmedzeniami v doprave počas aktuálnej rekonštrukcie Slaneckej ceste a snahou, aby čo najviac obyvateľov „presedlalo“ z áut do električiek.

Poslanec a predseda Dozornej rady DPMK Jozef Filipko (SMK) v piatkovej rozprave upozornil, že toto uznesenie nie je z jeho pohľadu v súlade so zákonom. Svojich kolegov a primátora mesta varoval, že ak bezplatné cestovanie vstúpi do platnosti, hodlá sa obrátiť na prokuratúru. Primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý) sa aj z tohto dôvodu a viacerým ďalším otáznikom súvisiacich s tým, že poslanci neschválili, odkiaľ sa na tento účel majú v rozpočte nájsť financie, v piatok rozhodol, že počká s podpisom uznesenia.

Zároveň požiada DPMK o finančné kalkulácie a právne analýzy, ktoré pôvodný poslanecký návrh a ani dôvodová správa neobsahovali. O tom, či cestujúci budú od 1. júla 2022 bezplatne jazdiť na Jazero a späť prostriedkami MHD sa bude podľa primátora diskutovať aj na Valnom zhromaždení DPMK, ktoré sa uskutoční budúci týždeň.

Rokovania o predĺžení zmluvy s EEI podporil len ich navrhovateľ Miroslav Špak 

Spomedzi všetkých bodov sa najviac, a to až poldruha hodiny, poslanci zaoberali bodom Parkovací systém Košice, ktorý na rokovanie predložil poslanec Miroslav Špak (nezávislý). Napokon však jeho návrh, aby mesto rokovalo o predĺžení zmluvy s bratislavskou spoločnosťou EEI (končí v júli 2022) o ďalšej prevádzke parkovacieho systému v Košiciach, neprešiel. Z 29 prítomných poslancov za takéto riešenie hlasoval len samotný jeho predkladateľ. 

Zastupiteľstvo si vypočulo aj informáciu zástupcu Valaliky Industrial Park s.r.o. V tamojšom priemyselnom parku, ktorý sčasti zasahuje aj do katastra mesta, rokuje štát so spoločnosťou Volvo o výstavbe ich závodu. Rozhodnutie čínsko-švédskej automobilky o definitívnom umiestnení ich novej prevádzky (v hre sú podľa neoficiálnych informácií Slovensko a Maďarsko) by malo padnúť v najbližších dňoch.

Dôchodcovia dostanú zvýšený dvojeurový príspevok na obed

Naopak, už teraz je jasné, že mesto bude od 1. júla 2022 prispievať košickým dôchodcom na ich obedy vyššou sumou. Kým doteraz to bola suma 1,20 eur, po jednomyseľnom odsúhlasení poslancami sa výška príspevku na stravu zvýši na 2 eurá. Poslanci tiež schválili posun hranice príjmu seniorov, ktorý je podmienkou priznania tohto príspevku z pôvodných 475 eur na 500 eur mesačne. Zvýšenie príspevku na jeden obed pomôže dôchodcom vykryť najmä vysoký nárast spotrebiteľských cien domácnosti, ale aj nízku valorizáciu pre poberateľov dôchodkov neprevyšujúcich sumu 500 eur mesačne.

Schválená úprava by sa mala týkať takmer 700 košických dôchodcov, čo si vyžiadalo úpravu rozpočtu v tejto oblasti položke na druhý polrok 2002 o 80-tisíc eur. Polovica tejto sumy sa presunula z dotácie pre medzinárodný festival Art Film Fest, ktorý sa tento rok v Košiciach neuskutočnil. Finančný príspevok poskytuje mesto formou účelového transferu jednotlivým mestským častiam, pre seniorov s trvalým pobytom v ich mestskej časti, a to vždy po skončení príslušného štvrťroka na základe vyúčtovania skutočne odobratých obedov v zariadeniach, ktoré sú na to určené.

Na opravu prepadnutej strechy krematória pôjde 1,45 milióna eur z Rezervného fondu

Poslanci schválil aj mimoriadne použitie rezervného fondu mesta Košice vo výške 1 485 000 eur. Suma sa použije na úhradu výdavkov súvisiacich s havarijnou udalosťou v krematóriu a s mimoriadnymi udalosťami v Zoologickej záhrade a na košickej Detskej železnici.

Pre Správu mestskej zelene v Košiciach ako správcu krematória vyčlenilo zastupiteľstvo 1,45 milióna eur na opravu jeho poškodenej časti strechy. Tá sa prepadla pri hlavnom vchode do budovy ešte v prvej polovici apríla. Aktuálne platí v krematóriu zákaz vstupu a smútočné obrady sa museli presunúť na Verejný cintorín. Samotné spopolňovanie tiel sa vykonáva tak ako doposiaľ.

„Budeme musieť pristúpiť k celkovej výmene poškodenej časti strechy. Či budú peniaze stačiť ukáže pri krematóriu až samotný priebeh prác. Ide zatiaľ o odhadovanú cenu zo strany projektanta a pre potreby verejného obstarávania. Uvidíme, čo prinesie priebeh prác,“ uviedol po schválení materiálu námestník primátora Marcel Gibóda (nezávislý). Aby nedošlo k ďalšiemu poškodzovaniu a zatekaniu strechy, bude nutné ju opraviť alebo aspoň zatvoriť ešte pred začiatkom zimy.

Pomoc dostane aj Detská železnica a ZOO

V prípade zoologickej záhrady poslanci odhlasovali sumu 25 000 eur, pri Detskej železnici Košice predstavuje schválená finančná pomoc 10 000 eur. Na tratiach Detskej železnice v Čermeľskom údolí, ktorých väčšina je vo vlastníctve mesta, došlo po prietrži mračien v piatok 9. júna k vyliatiu Čermeľského potoka a zaplaveniu trate a mostných konštrukcií. Silný vietor a dážď narobili škody aj v Zoologickej záhrade. Popadané stromy a konáre poškodili kovové oplotenia a elektrické ohradníky vo viacerých výbehoch, prepadla sa tam aj časť cesty.

Pomoc týmto organizáciám je z pohľadu mesta odôvodnená ich významom z pohľadu turizmu a cestovného ruchu. „Snažíme sa udržiavať a zveľaďovať priestory, ktoré sú najväčšími atrakciami pre turistov. A detská železnica aj zoologická záhrada medzi nich rozhodne patria,“ dodal GibódaMesto očakáva, že organizácie využijú na odstraňovanie následkov aj vlastné rezervy a zdroje.

Srdce pre mačky, Malá farma a Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov dostanú 70 000 eur

Poslanci rozhodli aj o poskytnutí dotácií podľa VZN č. 190 občianskym združeniam Srdce pre mačky, Malá farma Košice a Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov (ÚVP). Pozmeňujúcim návrhom poslanca Ladislava Strojného (KAN) sa pre ÚVP zvýšila pôvodne plánovaná dotácia o 6000 eur na konečných 28 600 eur. Srdce pre mačky dostanú na tento rok 22 600 eur a Malá farma Košice 18 800. Spolu si tak organizácie starajúce sa o nechcené, túlavé a týrané zvieratá v meste rozdelia 70 000 eur, čo je takmer 9-krát toľko ako v roku 2018.

V mestskej časti Západ sa čiastočne zlepší situácia s parkovaním. Poslanci odobrili prenájom časti pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa na uliciach Slobody a Sokolovská pre samosprávu mestskej časti, ktorá na týchto uliciach plánuje vyznačiť 16, resp. 8 parkovacích miest.

Záverečný účet skončil vlani v takmer 25-miliónovom prebytku

Rovnako schválili aj strategický dokument SECAP „Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice a Adaptačný plán mesta Košice na zmenu klímy 2022-2030. Zhodli sa aj na tom, že koncom októbra budú obyvatelia mesta v komunálnych voľbách rovnako ako pred štyrmi rokmi voliť 41 mestských poslancov v 14 volebných obvodoch. Aj naďalej zostáva zachované rozčlenenie mestských častí medzi jednotlivé obvody. Priemerný počet obyvateľov na jeden poslanecký mandát v súčasnosti dosahuje číslo 5667. 

Zastupiteľstvo súhlasilo aj s návrhom Záverečného účtu za uplynulý rok. Jeho prebytok dosiahol 24,7 milióna eur, keď celkové príjmy prevýšili 252 miliónov eur a výdavky boli na úrovni 227,4 milióna eur. Rozdiel bol spôsobený najmä nižším čerpaním kapitálových výdavkov, čo ovplyvnilo aj situácia okolo vírusu Covid-19. Väčšia vlani nezrealizovaných rozvojových projektov do športu, dopravy, školstva a ďalších oblastí sa podľa primátora presunula na tento rok, počas ktorého sa už začalo s prácami na výstavbe alebo modernizácii viacerých projektov. 

Národné olympijské centrum plaveckých športov dostalo zelenú

V piatok popoludní prešiel aj zámer prestavby Mestskej krytej plavárne (MKP) na Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice. Mesto ešte v októbri 2021 podpísalo so Slovenskou plaveckou federáciou Memorandum o spolupráci. Obe strany v ňom deklarovali záujem zabezpečiť výstavbu centra plaveckých športov, ktoré bude spĺňať kritériá Medzinárodnej plaveckej federácie FINA.

Odhadovaná výška nákladov na rekonštrukciu by mala byť 14,5 milióna eur bez DPH. Zhruba polovicu z tejto sumy plánuje mesto získať z Fondu na podporu športu a iných externých zdrojov. Na zvyšné financie by si mestský podnik TEHO ako správca plavárne mal zobrať bankový úver. 

Modernizáciou plavárne získa metropola východu olympijské centrum s cieľom organizovať domáce a medzinárodné súťaže vo vodnom póle, plávaní a synchronizovanom plávaní. Zároveň sa zlepšia možnosti na tréningovú činnosť klubov plaveckých športov a rekreačné plávanie.

„Sme nesmierne radi, že poslanci podporili zámer a následnú realizáciu tejto významnej investície. Košičania po ukončení rekonštrukcie dostanú funkčnú plaváreň európskeho formátu, ktorá má ambíciu stať sa centrum rozvoja vodných športov pre celý región. Modernizácia plavárne a jej prepojenie na vonkajšie kúpalisko Červená hviezda sľubuje obyvateľom nášho mesta atribúty aquaparku, ktorý nám tak akútne chýba,“ skonštatoval primátor.

Prestavba krytej plavárne sa má začať v októbri

V súčasnej fáze príprav je vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a čaká sa na stavebné povolenie. Začiatok prestavby MKP je naplánovaný na október tohto roku, pričom sa počíta s rekonštrukciou a zväčšením celého objektu, výmenou strechy, novou technológiou na úpravu vody, novými nerezovými bazénmi, vynovením a reorganizáciou šatní, prestavbou reštauračnej časti a prepojením so susediacim vonkajším kúpaliskom.

Nový 50 metrov dlhý olympijsky plavecký bazén bude mať 10 dráh a zároveň sa bude dať rozdeliť na dva menšie bazény. Projekt počíta aj s odnímateľnými skokanskými mostíkmi. Okrem toho vznikne aj jeden 25-metrový „rozplavbový“ bazén s 8 dráhami, ako aj ďalší špeciálny bazén pre skokanské súťaže.

Zmeny v Štatúte mesta a debata k električkovému tendru sa presúvajú na september 

Naopak, zastupiteľstvo neprijalo žiadne uznesenie k zmena Štatútu mesta Košice, ktorý predložil poslanec a starosta MČ Západ Marcel Vrchota (SaS) a ani k informáciám o verejnom obstarávaní na nákup  električiek predloženom poslancom a starostom Sídliska Ťahanovce Milošom Ihnátom (nezávislý). Pokračovanie rokovania o oboch bodoch je naplánované na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré je naplánované na 8. septembra.  

(JP)

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články