Nové zariadenie na zber odpadov otvorili na Jarmočnej ulici

Nové zariadenie na zber odpadov otvorili na Jarmočnej ulici

Nové zariadenie na zber odpadov otvorili mesto Košice a spoločnosť Kosit na Jarmočnej ulici. Určené je primárne podnikateľom z Košíc i okolia, ktorí vedia svoj odpad priviezť vo vlastnej réžii. Od nového roka budú môcť zberný dvor využívať aj jednotlivci.

Zberný dvor na Jarmočnej ulici je v poradí šiestym zariadením na zber a likvidáciu odpadu na území mesta, no prvým ktorý prevádzkuje spoločnosť Kosit najmä pre podnikateľské subjekty. Nové centrum vzniklo rozdelením existujúceho areálu dcérskej spoločnosti Kosit East a nachádza sa v priemyselnom areáli za železničnou zastávkou Košice predmestie (Malá stanica). Nová služba vznikla najmä z iniciatívy mesta Košice, ktoré tak reagovalo na požiadavku podnikateľov v oblasti stavebníctva o vytvorenie špeciálneho zberného dvora. „Tento zberný dvor je vytvorený práve na to, aby sem vedeli voziť odpad nielen bežní obyvatelia mesta, ale najmä podnikatelia, ktorí fungujú trochu v inom režime. Všeobecne záväzné nariadenie mesta im totiž ukladá povinnosť, ako majú so stavebným odpadom nakladať. Bez potvrdenia o uložení odpadu nie je možné aby na príslušnom stavebnom úrade dostali právoplatné kolaudačné rozhodnutie,“ informoval počas dnešného otvorenia primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý). Fyzické osoby budú môcť vyvážať odpad na Jarmočnú až potom ako mestskí poslanci na najbližšom zastupiteľstve upravia platné VZN o odpadoch a doplnia nové centrum do siete zberných dvorov na území mesta. 

Za dovezený odpad dostanú potvrdenie – daňový doklad

Do odpadového centra na Jarmočnej môžu firmy aj obyvatelia priviesť za stavebný odpad kategórie „O“, teda zmiešaný stavebný odpad, objemný odpad, zmiešané obaly, absorbenty, izolačné materiály, drevo, sklo, plasty a gumy. Neplatí sa však za špeciálne druhy odpadov ako sú napríklad papier, elektroodpad, autobatérie či akumulátory. Podnikatelia po odovzdaní odpadu dostanú potvrdenie – daňový doklad, pričom úhrada je možná iba platobnou kartou. Prevádzku riadi poverený pracovník, ktorý s dôrazom na bezpečnosť koordinuje každý krok procesu. Po príjazde, odvážení a evidencii prechádza klient k zberným nádobám. Tie sú viditeľne označené jednotlivými druhmi odpadov, ktoré sa do nich ukladajú. Celkovo je v Centre umiestnených 15 zberných nádob rôznych objemov.

Sieť odpadových centier sa má ešte rozrásť

Mesto očakáva, že rozšírenie siete zberných dvorov  pomôže eliminovať čierne skládky odpadov na území mesta a tiež vyhadzovanie stavebných odpadov pri rekonštrukciách bytov k nádobám na zber komunálneho dopadu. „Vždy nám ide o to aby obyvatelia mali kam odovzdávať odpad, aby nám nevznikali čierne skládky a aby to mali ľudia čo najbližšie. Našim cieľom je aby každá veľká mestská časť mala svoj vlastný zberný dvor,“ doplnil Jaroslav Polaček. V minulosti sa síce skončilo s prevádzkou zberného dvora na Jesenského ulici, no ich sieť sa rozšírila o odpadové centrum na sídlisku Nad jazerom a najnovšie aj v MČ Juh. Ďalšie odpadové centrá prevádzkuje spoločnosť Kosit Pri Bitúnku, na Popradskej, Magnezitárskej a Železiarenskej ulici.
 
        Pre zákazníkov je centrum otvorené denne počas pracovných dní v čase od 8.00 do 17.00 h a v sobotu od 8.00 do 15.00 h. Vjazd je odporúčaný vozidlám do 3,5 tony.
       

(DT)

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články