Najvyšší súd potvrdil, že Štátne divadlo Košice nebude platiť milióny belizskej firme

Štátne divadlo hrá len pre kompletne zaočkovaných

 Najvyšší súd (NS) SR v dlhoročnom spore, ktorý sa týkal prenájmu priestorov z roku 1993, definitívne rozhodol v prospech Štátneho divadla (ŠDKE) Košice. Tomu podľa žaloby hrozilo zaplatenie miliónov eur ako náhrada škody za ušlý zisk. NS v uznesení z 29. novembra 2021 odmietol dovolanie žalobcu, ktorým bola spoločnosť Unique Partner Ltd. so sídlom v Belize.

      „Celý spor trval takmer tridsať rokov. Spočiatku bolo divadlo neúspešné, až následne sa rozhodnutím Najvyššieho súdu SR o sťažnosti na porušenie zákona podarilo zvrátiť priebeh a spor pokračoval ďalej a napokon divadlo uspelo. V prípade neúspechu by mu hrozila povinnosť náhrady škody až do výšky približne siedmich miliónov eur,“ uviedol za ŠDKE Svjatoslav Dohovič. Súd v konečnom rozhodnutí priznal divadlu náhradu trov konania. Štátne divadlo podľa Dohoviča v spore platilo za právne služby len vo výške súdom priznanej náhrady trov.
      Spor sa týkal zmluvy z roku 1993 o prenajatí priestorov divadla na košickej Františkánskej ulici na sklad secondhandového textilu, a to až na 60 rokov. Zmluvy podpísal bývalý riaditeľ divadla Anton Grega s košickou firmou Gabriel. Po prijatí zákona o správe majetku štátu v roku 1993 bolo potrebné všetky zmluvy o prenájme štátneho majetku obnoviť, inak zo zákona zanikli. Divadlo novú zmluvu nepodpísalo a spoločnosť Gabriel ho zažalovala. Neskôr svoju pohľadávku postúpila spoločnosti Adria – Al, napokon ju prevzala spoločnosť v Belize. Žalobca sa domáhal zaplatenia ušlého zisku vo výške takmer 108,5 miliónov korún, teda zhruba tri milióny eur s úrokmi z omeškania.
      Súdy najprv nepredĺženie zmluvy vyhodnotili ako konanie proti dobrým mravom. Podľa rozhodnutia Okresného súdu Košice I v roku 2001 malo divadlo zaplatiť takmer 80 miliónov Sk (2,4 milióna eur) s úrokmi z omeškania, krajský súd po odvolaní túto sumu znížil zhruba na 53,2 milióna korún (1,77 milióna eur). Voči divadlu sa začala exekúcia, ktorú však NS v novembri 2004 odložil na základe mimoriadneho dovolania generálneho prokurátora. V roku 2005 NS zrušil rozsudky krajského a okresného súdu a vec vrátil okresnému na ďalšie konanie. Ten napokon dospel k záveru, že žalobcom tvrdené úmyselné konanie proti dobrým mravom nebolo preukázané. Krajský súd v roku 2017 zamietnutie žaloby potvrdil, pričom zároveň zrušil rozsudok vo výroku o trovách konania a túto vec vrátil na ďalšie konanie. Súd napokon zaviazal žalobcu na náhradu trov konania žalovanému vo výške zhruba 150.000 eur.
      Voči rozhodnutiu krajského súdu podal žalobca dovolanie, ktoré senát NS vlani v novembri odmietol ako neprípustné.

Zdroj: TASR

Foto: sdke.sk

Odporúčame

TOP články