Na Slaneckej zmeny v doprave, od Galaktickej po Golianovu sa vytvorí jednosmerka

Na Slaneckej zmeny v doprave, od Galaktickej po Golianovu sa vytvorí jednosmerka

12. augusta 2023

Na Slaneckej ceste dôjde v priebehu pondelka (14. 8.) k zmene organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia v úseku od obratiska električiek na Važeckej (Galaktická ulica) po koniec úseku v smere na Krásnu (Golianova ulica). Dôvodom sú stavebné práce a potreba rozšíriť stavenisko do v súčasnosti prejazdného jazdného pásu, s nutnosťou zrušenia jedného jazdného pruhu.

Na Slaneckej ceste, od križovatky s Galaktickou ulicou po križovatku s Golianovou ulicou, bude v smere do Krásnej doprava vedená jednosmerne v jednom jazdnom pruhu.

V opačnom smere do Košíc budú vodiči využívať jednosmernú obchádzkovú trasu cez Tallinskú a Važeckú ulicu. Späť na Slaneckú cestu sa vodiči dostanú v križovatke Galaktická, nakoľko napojenie Meteorovej na Slaneckú bude uzavreté v oboch smeroch.

V tejto súvislosti žiadame obyvateľov sídliska, aby od nedele na Talinskej ulici neparkovali pozdĺžne pri chodníku.

Zmeny v organizácii dopravy budú označené dočasným dopravným značením. Prosíme vodičov, aby sledovali dopravné značenie a dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť 30 km/h, s dôrazom na zvýšenú pozornosť pri vjazde na Slaneckú cestu zo smeru Krásna.

Zmeny a umiestnenie dočasného dopravného značenie nájdete na priloženej mapke.

Odporúčame

TOP články