Na Južnej triede zrekonštruujú chodník pre chodcov a cyklistov

Na Južnej triede zrekonštruujú chodník pre chodcov a cyklistov

Stavebné práce bude mať na starosti košická spoločnosť Astex, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní spomedzi piatich záujemcov. Ich ponúknutá cena vo výške 242 247 eur bola o 31 percent nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky. 

Rekonštrukciu zdržalo odstúpenie stavebnej firmy od zmluvy

Časť spomínaného chodníka na pravej strane južnej triedy od križovatky s Rastislavovou po Hotel Rocca v dĺžke 800 metrov sa začala rekonštruovať na jeseň minulého roka. Po odstúpení pôvodného zhotoviteľa na jar tohto roka vyhlásilo mesto nové verejné obstarávanie na dokončenie zhruba kilometrového úseku v smere k Mostu VSS a 1,8 km chodníka na opačnej strane od tohto mosta k Rybe.

Rekonštrukčné práce budú podľa zmluvy trvať najviac 5 mesiacov a vyžiadajú si čiastočné uzávierky chodníka na Južnej triede. Tá bude na danom úseku vyznačená prenosným dopravným značením, chodci a cyklisti budú môcť v tom čase využiť chodník na opačnej strane Južnej triedy. 

Nielen rekonštrukcia ale aj kompletná výmena

Stavbári počas rekonštrukcie opravia kryt chodníka pre chodcov a cyklistov. V miestach s narušeným podložím je navrhnutá jeho výmena. V priestore vjazdov do dvorov, resp. priechodov sa vykoná bezbariérová úprava pre osoby so zdravotným postihnutím vrátane doplnenia prvkov pre nevidiacich. To oproti súčasnému stavu prinesie aj výrazné zlepšenie podmienok pre prejazd cyklistov. Zároveň celá trasa bude doplnená o vodorovné a zvislé dopravné značenie s vytvorením spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov.

Nový asfalt dostane zhruba 14 kilometrov chodníkov 

Mesto Košice aj v priebehu tohto roka zlepšuje dopravnú infraštruktúru pre chodcov a cyklistov. V roku 2022 je naplánovaná súvislá oprava vyše 35 000 m2 chodníkov v meste v ôsmych mestských častiach, celkovo by malo dostať nový asfaltový povrch vrátane obrubníkov zhruba 14 kilometrov chodníkov. V súčasnosti sa opravujú chodníky na Laboreckej, Sofijskej, Jarnej, Gemerskej a ulici Slobody.

Z Dolného Bankova až na Hrešnú po opravenej cyklotrase 

Fanúšikovia športu na dvoch kolesách môžu už niekoľko mesiacov využívať aj opravený chodník ku Gajdovke. Okrem toho sa Mestské lesy podieľali na rekonštrukcii Starej spišskej cesty od Dolného Bankova k Alpínke a výstavbe 12-kilometrovej cyklotrasy od Alpínky okolo golfového ihriska a Čermeľského potoka až na Hrešnú. Zároveň občianske združenie KE.CY v spolupráci s mestom Košice upravilo cyklotraily na Bankove v celkovej dĺžke 6,5 km.

Tento rok 2022 je ešte v pláne druhá fáza výstavby cyklochodníka na Popradskej ulici spájajúceho mestskú časť Západ a Sídlisko KVP, rekonštrukcia chodníka pre nemotorovú dopravu na sídlisko Furča po pravej strane Hlinkovej ulice v úseku od odbočenia k OC Tesco s pokračovaním na chodník vedúci k Sídlisku Dargovských hrdinov a tiež aj od minerálneho prameňa na Gajdovke k tenisovým kurtom na Aničke.

Cyklisti sa z KVP dostanú komfortne až do centra

Na jeseň by sa malo z eurofondov začať aj s výstavbou cyklistickej cestičky na sídlisku KVP od ulice Jana Pavla II. na Popradskú ulicu v dĺžke 1,68 km a s úvodnou fázou cyklistickej cestičky Moskovská trieda – Toryská – Štúrova, ktorá po dokončení rozšíri sieť cyklotrás v Košiciach o 5,3 km. Mesto v súčasnosti čaká na schválenie finančných zdrojov z eurofondov na ďalšie dve cyklistické cestičky na sídlisku KVP a má rozpracované projektové dokumentácie na výstavbu ďalších deviatich cyklochodníkov.

(DT)

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články