Na Juhu ocenili osobnosti

Na Juhu ocenili osobnosti

14. júla 2023

Mestská časť Košice – Juh aj tento rok oceňovala výnimočných a inšpiratívnych občanov, ktorí svojím životom a prácou zlepšujú život v našej mestskej časti a šíria jej dobré meno doma, či v zahraničí.  Z rúk starostky mestskej časti si prevzali ocenenie 6 jednotlivci a jeden kolektív.

CENA MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – JUH

 JEDNOTLIVCI

Mária SZAKÁCSOVÁ    –  za prínos k rozvoju ľudovej tvorby ako vedúca Detského folklórneho súboru HANIČKA

Mária TOMÁŠOVÁ – za celoživotné účinkovanie a propagáciu folklórneho umenia a športovú propagáciu

Viliam GURBAĽ – za dlhoročné reprezentovanie sakrálnej a ľudovej hudby

KOLEKTÍV

ŠTÁTNA JAZYKOVÁ ŠKOLA, Užhorodská 8  – za dlhoročný prínos v oblasti vzdelávania všetkých vekových kategórii obyvateľstva a pri príležitosti 60-tého výročia jej založenia

 CENA STAROSTKY MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – JUH

JEDNOTLIVCI

Ladislav ANDRAŠIK –  za uvedené zásluhy pri výkone služby počas pôsobenia na stanici mestskej polície Košice – Juh

Karol BAČO – za zásluhy v oblasti športu

Marián DEMETER – za výrazné pedagogické zásluhy

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme a želáme ešte mnoho elánu v ich práci, aby v nej nachádzali aj naďalej radosť a potešenie.

Zdroj: kosicejuh.sk

Odporúčame

TOP články