Morový stĺp pripomína nádej v ťažkých časoch už 300 rokov

Morový stĺp pripomína nádej v ťažkých časoch už 300 rokov

Košický morový stĺp z čias baroka sa zrodil z veľkej vďaky za ústup moru a ako pamiatka na početné obete veľkej morovej epidémie. Tá v rokoch 1709 až 1710 postihla celé Uhorsko i veľkú časť Európy.

Morový stĺp postavili v Košiciach pred tristo rokmi. Základný kameň Immaculaty položili 6. októbra 1720 na mieste bývalého vojenského popraviska. Na základe verejnej zbierky a podnetu vtedajšieho košického poštového správcu Viktora Flachenfelda postavili a zrealizovali deväť siah vysoký obelisk z levočského kameňa.

Staviteľom súsošia bol cechový majster Tomáš Tornyossy, autorom sôch sa stal Šimon Grimming a alegorické reliéfy sú dielom zlatníka Juraja Immerwohla. Stĺp posvätili 3. októbra 1723, kedy sa konala slávnostná posviacka súsošia s procesiou. Od toho dňa už prešlo 300 rokov.

S pozadím meštianskych domov tvorí na začiatku dnešného parku za divadlom harmonicky vyvážený celok a je významnou dominantou košického hlavného námestia. Viac o histórii mórového stĺpu nájdete tu: https://www.pamiatky.sk/page/kosicka-immaculata-znovuobjavene-znamenie-zachrany/

Zdroj: Pamiatkový úrad SR

Foto: Pamiatkový úrad SR

Odporúčame

TOP články