Mladí umelci spoznávali diela Jána Mathého

Mladí umelci spoznávali diela Jána Mathého

Začiatkom týždňa ožili priestory Múzeum vila ateliér Mathé tvorivou energiou mladých účastníkov letného tábora, ktorý organizuje Východoslovenská galéria. Deti vo veku 11 – 15 rokov sa ponorili do fascinujúceho sveta sochárstva Jána Mathého a obdivovali jeho diela v autentickom prostredí vily a ateliéru.

Po krátkej prehliadke a desiate sa deti chopili ceruziek a papiera a pustili sa do vlastných skíc plastík, ktoré ich v ateliéri zaujali. Svoje umelecké vnímanie a fantáziu pretavili do originálnych kresieb, z ktorých jenen účastník tábora Edko venoval svoju kresbu pani Eve Mathéovej.

Desať rokov po úmrtí košického sochára Jána Mathého a presne na sté výročie narodenia sa z jeho vily a ateliéru stalo múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.

Založenie múzea bolo niekoľkoročnou snahou manželky sochára, prof. Evy Mathéovej. Celú nehnuteľnosť aj s bohatým obsahom venovala mestu Košice ako dar. Vďaka darovacej zmluve tak vzniklo múzeum, ktoré uchováva, skúma a prezentuje diela Jána Mathého pre širokú verejnosť.

Od roku 2022 sa Múzeum vila ateliér Mathé stáva cennou súčasťou košickej kultúrnej mapy. Ponúka návštevníkom jedinečný pohľad do života a tvorby tohto výnimočného umelca a zároveň prispieva k ucelenejšiemu obrazu o sochárskej tradícii Košíc.

Odporúčame

TOP články