Mesto vyhlásilo grantovú výzvu na podporu športu a kultúry!

Záujem detí o šport prehlbujú tréneri v základných školách

Máte nápad ako pozdvihnúť kultúru a šport v našom meste? Prihláste sa do grantovej výzvy na podporu kultúrnych a športových podujatí! Hlavným cieľom výzvy je zamerať sa na aktívnu participáciu a osobný rozvoj mladých ľudí v rámci Európskeho roka mládeže 2022.

Zámerom je vytvoriť podujatie, ktorého myšlienka bude zameraná na zvýšenie atraktívnosti prostredia a života mladých ľudí, žijúcich a pôsobiacich na území mesta Košice. Mesto rozdelí celkovo 20 000 eur, pričom jeden subjekt môže získať maximálne 1500 eur.

Do výzvy sa môžu zapojiť školy a školské zariadenia, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, občianske združenia vykonávajúce športovú, respektíve kultúrnu činnosť a neziskové organizácie vykonávajúce športovú, respektíve kultúrnu činnosť od dnes, 2. mája 2022 do 31. mája 2022.

Pre získanie grantu je potrebné podať písomnú žiadosť, ktorú je potrebné vyplniť a podklady zaslať poštou alebo osobne doručiť na adresu: Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Vzor žiadosti nájdete zverejnený na stránke mesta: https://www.kosice.sk/vzn/190
Elektronické žiadosti musia záujemcovia podať na: mailovej adrese kultura.sport@kosice.sk, alebo na webe https://kosice.egrant.sk.
Všetky potrebné informácie o výzve nájdete zverejnené na webe mesta Košice: https://static.kosice.sk/s/56f388f93958a844d61893cf3/show

(CŠ)
Foto (ilustr): Miro Vacula

Odporúčame

TOP články