Mesto rozdelí viac ako milión eur na kultúru, šport a zelené projekty

KOŠICE-živé mesto

Jednotlivci i subjekty sa mohli od začiatku tohto roka zapojiť do grantovej výzvy na podporu kultúry a duchovného rozvoja kde mesto spolu rozdelilo 150 tisíc eur, v zelenej grantovej výzve získa osem subjektov spolu 50 tisíc eur. Najviac peňazí, až 840 tisíc eur pôjde rôznym športovým klubom v meste.

Kultúra opäť ožije

Po dvoch rokoch pandémie kedy bolo obmedzené organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií, sa tento rok zrejme dočkáme aj tradičných a obľúbených podujatí. Mnohé z nich sú organizované aj s podporou mesta Košice. Užiť si budete môcť opäť napríklad VIRVAR, teda Dni bábkového divadla či Višegrátske dni a Imaginácie – živá galéria, ktoré získali zhodne po 7000 eur. Najvyššiu sumu, 14 tisíc eur dostane Kino Úsmev, ktoré tento rok oslávi sto rokov od svojho vzniku.

Ďalšími podporenými podujatiami je napríklad festival detskej knihy PUNKTÍK, Letné kino na Ťahanovciach, Festival PRIDE Košice 2022 a medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák.


Zelená životnému prostrediu

Napĺňať víziu zeleného mesta sa Košice snažia aj vyhlásením zelenej grantovej výzvy. Cieľom bolo podporiť projekty, ktoré prispejú k vytvoreniu zdravého životného prostredia a zvýšenia odolnosti mesta voči zmenách klímy, revitalizácii zastavaných oblastí a verejných priestranstiev prostredníctvom zelenej a modrej infraštruktúry, rekultivácii nevyužívaných a zanedbaných území, predchádzaniu vzniku odpadu alebo zvýšeniu podielu opätovného využívania tovarov a materiálov, či k podpore environmentálnej výchovy.

K podporeným projektom patrí napríklad vytvorenie komunitnej záhrady pri ZŠ Belehradská, projekt Včelia škôlka i projekt oddychovej zóny na Luníku IX „Miesto smetí šťastné deti“, ktorý vytvorila nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.

foto:goodangels.sk

Viac ako 840 tisíc dostanú športovci

Najviac peňazí z dotácií poputuje na šport v meste. Najviac, až 220 tisíc eur pôjde na podporu mládežníckeho futbalu. Takmer 60 tisíc dostane FC Košice, niečo málo viac ako 45 tisíc poputuje Futbalovému klubu GALAKTIK a viac ako 44 tisíc dostane aj FC Lokomotíva Košice. Ďalšími podporovanými klubmmi sú napríklad Futbalový klub z Košickej Novej Vsi, FUTBALOVÁ AKADÉMIA BENECOL KOŠICE, Janočko Academy či Futbalový klub Junior Košice.

Na podporu individuálnych športov rozdelilo mesto 217 tisíc eur. Najväčšiu podporu, viac ako 14 tisíc eur získa ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE KOŠICE – PLÁVANIE, Tenisový klub MLADOSŤ Košice viac ako 12 000 eur a viac ako 11 tisíc dostane KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE. Ďalšími podporenými sú aj Atletický klub Slávia, Športový klub polície – ILYO Taekwondo, Stolnotenisový klub Lokomotíva, KORYO Taekwondo Slávia UPJŠ. Podporu získa aj viacero karate klubov, atletické oddiely, ale aj šermiarska spoločnosť a šachový klub.

172 tisíc eur si rozdelia rôzne športové kolektívy. Viac ako 28 tisíc poputuje YOUNG ANGELS ACADEMY. Hokejový Club KOŠICE si pripíše viac ako 17 000 eur a takmer 17 000 získa ŠK Hornets Košice – mládež. Okrem nich mesto podporí napríklad HC Košice, ŠK Olympia – SŠŠ Košice – vodné pólo, FLORBALOVÝ KLUB FLORKO KOŠICE, Florbalový a bedmintonový klub Akademik.

Stopäťdesiat tisíc eur si rozdelia mládežnícke športové akadémie. Z nich najviac (65000 eur) dostane YOUNG ANGELS ACADEMY, 55 tisíc dostane Hokejový Club KOŠICE a 15 000 poputuje na podporu mladých futbalových talentov FC Košice.

(CŠ)

Foto (tit.): Visitkosice.org

Odporúčame

TOP články