Mesto rozdelí 22 000 eur na podporu dobrovoľníckych aktivít

Mesto rozdelí 22 000 eur na podporu dobrovoľníckych aktivít

Mesto rozdelí 22 000 eur na podporu dobrovoľníckych aktivít. Výzva je zameraná predovšetkým na organizácie a skupiny, ktoré sa venujú dobrovoľníctvu mládeže. Žiadosti je možné podávať do 18. februára 2022.

Cieľom Výzvy na predkladanie žiadostí na projekty zamerané na poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva pre rok 2022 je podporiť organizované skupiny aj jednotlivcov pri realizácii dobrovoľníckych aktivít na území mesta, aj v súvislosti so značnými obmedzeniami realizácie dobrovoľníckych aktivít kvôli šíreniu koronavírusu, a to v zmysle a v rámci určenom Všeobecne záväzným nariadením (VZN) o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Výzva je zameraná na podporu činnosti klientsky orientovaných mimovládnych organizácií a osôb pri poskytovaní služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže, ktoré pôsobia na území mesta s cieľom vytvárať, resp. prevádzkovať a rozširovať vytvorené online systémy poskytovania informácií a poradenstva o možnostiach dobrovoľníctva mládeže, overovať ich funkčnosť a priebežne ich aktualizovať.

Viceprimátorka Gurbáľová: Pomáhame tým, ktorí sa chcú podieľať na uskutočňovaní dobrovoľníckych aktivít

Košická viceprimátorka Lucia Gurbáľová (KDH) hovorí, že Košice ako držiteľ titulu Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019 aj týmto spôsobom pokračujú v podpore dobrovoľníckych aktivít, ktoré sa u obyvateľov stretávajú s veľmi dobrým ohlasom.

„Aj tentoraz chceme zapojiť širokú verejnosť v Košiciach do dobrovoľníckych aktivít na území mesta Obyvateľom mesta zároveň ponúkame možnosť získať až 22 000 eur na uskutočnenie svojich dobrovoľníckych aktivít, výsledky ktorých pomôžu zlepšiť život mnohým Košičanom. Dobrovoľníci sú dôležití, vážime si ich pohnútky a chuť vylepšovať mesto. Preto aj takto podporujeme dobrovoľníctvo a pomáhame tým, ktorí sa na ňom svojimi nápadmi a prácou chcú podieľať,“ uviedla.

Medzi cieľové skupiny výzvy patria mladí ľudia, neorganizovaná mládež a mládežnícki dobrovoľníci. Zapojiť do nej sa môžu aj koordinátori mládežníckych dobrovoľníkov, mládežnícki vedúci a pracovníci s mládežou, ktorí pracujú v oblasti dobrovoľníctva mládeže s nedostatkom príležitostí ako aj organizácie, ktoré sú prijímateľmi mládežníckej dobrovoľníckej činnosti. 

Výzva je určená aj pre zástupcov subjektov aktívne zapojených do prijímania a vysielania mládežníckych dobrovoľníkov, aktérov mládežníckej politiky na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni. Takisto ju môže využiť aj široká verejnosť ako napr. účastníci dobrovoľníckych, informačných, konzultačných a propagačných aktivít. 

Ako je potrebné postupovať pri podávaní žiadosti

Dotácia vo výške maximálne 1500 eur sa poskytuje výlučne na základe písomnej žiadosti doručenej mestu. Vzor žiadosti je možné nájsť na webstránke mesta na pri zverejnenom VZN č. 190. Formulár žiadosti treba vyplniť a podklady označené na obálke: DOBROVOĽNÍCKE AKTIVITY – ODD. SOCIÁLNYCH VECÍ zaslať poštou, alebo osobne doručiť na adresu: Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

Žiadosti je možné predkladať až do 18. februára 2021. Po tomto termíne už nebude možné prijímať žiadosti (rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo osobného doručenia). Posledný možný termín realizácie projektu je 31. december 2022. Rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení grantu, bude každému žiadateľovi oznámené písomne najneskôr do 25. februára 2022.

Vladimír Fabián

Foto (ilustr.): Mesto Košice/Miro Vacula

Odporúčame

TOP články