Mesto prenajme pozemky na dostavbu univerzitného areálu na Medickej ulici

Mesto prenajme pozemky na dostavbu univerzitného areálu na Medickej ulici

Mesto Košice prenajme Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pozemky s cieľom realizácie rekonštrukcie a dostavby areálu Campusu Košického klastra nového priemyslu (CNIC) UPJŠ na Medickej ulici. Ide o viac ako 17.000 štvorcových metrov. Celková cena predstavuje jedno euro ročne. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) to schválilo na svojom utorkovom zasadnutí.


        „Dotknutý priestor bude revitalizovaný ako verejné priestranstvo/námestie slúžiace potrebám študentov a širokej verejnosti, kde sa bude realizovať rozvoj vedy a výskumu na univerzitnej pôde,“ uvádza sa v dokumente, ktorý poslanci odobrili. Dôjsť má k celkovej kultivácii priestoru, výmene povrchov, výsadbe a revitalizácii zelene, vytvoreniu cyklochodníkov a peších trás.
        Areál tvorí zázemie univerzity. Jeho dominantou má byť novostavba Technologického a inovačného parku. Rekonštrukciou existujúcich objektov internátov sa má zas zvýšiť ich kapacita či kvalita ubytovania. Existujúce športoviská majú byť nahradené novostavbami, ktoré rozšíria možnosti športových aktivít. Parkovanie má byť zabezpečené v podzemí novostavieb.


        CNIC má byť prvým významným projektom Inovačného centra Košického kraja, ktorého cieľom je podporiť rozvoj inovácií a nových technológií vo východoslovenskom regióne. Jedným z jeho zakladajúcich členov je mesto Košice.

Zdroj: TASR

Foto: UPJS

Odporúčame

TOP články