Mesto podporí dobrovoľníkov, vyhlásilo výzvu

Mesto podporí dobrovoľníkov, vyhlásilo výzvu

21. augusta 2023

Mesto Košice dnes vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí na projekty zamerané na poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva pre rok 2023. Na podporu dobrovoľníckych aktivít rozdelí 10 000 eur.

Cieľom výzvy je podporiť organizované skupiny aj jednotlivcov pri realizácii dobrovoľníckych aktivít na území mesta. Medzi cieľové skupiny výzvy patria mladí ľudia, neorganizovaná mládež a mládežnícki dobrovoľníci. Zapojiť do nej sa môžu aj koordinátori mládežníckych dobrovoľníkov, mládežnícki vedúci a pracovníci s mládežou, ktorí pracujú v oblasti dobrovoľníctva mládeže s nedostatkom príležitostí ako aj organizácie, ktoré sú prijímateľmi mládežníckej dobrovoľníckej činnosti.

Výzva je určená aj pre zástupcov subjektov aktívne zapojených do prijímania a vysielania mládežníckych dobrovoľníkov, aktérov mládežníckej politiky na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni. Takisto ju môže využiť aj široká verejnosť ako napr. účastníci dobrovoľníckych, informačných, konzultačných a propagačných aktivít.

UZÁVIERKA PODÁVANIA ŽIADOSTÍ: 22. 9. 2023

VYHODNOTENIE ŽIADOSTÍ: 29. 10. 2023

MAXIMÁLNA POŽADOVANÁ DOTÁCIA: 500 €

CELKOVÁ ALOKÁCIA VÝZVY: 10 000 €

Dotácia sa poskytuje na základe písomnej žiadosti doručenej mestu. Vzor žiadosti nájdete na webstránke mesta pri zverejnenom VZN č. 190.

Žiadosť môžu záujemcovia podať aj elektronicky na webe https://kosice.egrant.sk.

Kompletné znenie výzvy, ako aj návod, ako správne postupovať pri predkladaní výzvy nájdete tu: https://static.kosice.sk/s/436d01c2e2e42d3a8052fd7d6/show

Zdroj: FB Mesto Košice

Odporúčame

TOP články