Mesto ocenilo učiteľov za dlhoročnú prácu v školstve

Mesto ocenilo učiteľov za dlhoročnú prácu v školstve

Hlbokú úctu i uznanie za dlhoročnú prácu, za obetavosť a ľudský prínos k povinnostiam a mnohým generáciám žiakov vyjadrili včera 11. júna primátor mesta Košice Jaro Polaček a námestníčka primátora Lucia Gurbáľová. V Historickej radnici sa rozlúčili so zamestnancami škôl a školských zariadení, ktorí po rokoch obetavej práce v školstve odchádzajú do dôchodku.

Ďakovný list si prevzalo tridsaťtri zamestnancov škôl a školských zariadení. Mnohí z nich zasvätili školstvu celý život, pracovali v Košiciach desaťročia, niektorí aj úžasných 52 rokov a ovplyvnili tak životy tisícok detí. Ich obetavosť, profesionalita a ľudský prístup k žiakom si zaslúžia obrovský obdiv a uznanie.

Vedenie mesta sa zamestnancom škôl a školských zariadení poďakovalo za ich prácu. Vďaka mnohým sa naše školy pravidelne každoročne umiestňujú na popredných priečkach v hodnotení kvality a šíria dobré meno mesta Košice. Vďaku vyjadrilo aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí tvoria dôležitú súčasť škôl a zabezpečujú ich bezproblémové fungovanie. Starajú sa o stravovanie, čistotu, údržbu a vytvárajú tak pre deti príjemné a bezpečné prostredie, v ktorom sa môžu učiť a rozvíjať.

Hoci nastal čas na zaslúžený oddych, výsledky ich práce ostávajú. Ostávajú v srdciach a spomienkach žiakov, v kolektívoch, ktoré inšpirovali, v školách, ktoré zveľaďovali a v nasledovníkoch, ktorí teraz preberajú štafetu.

Všetkým odchádzajúcim zamestnancom prajeme pevné zdravie, veľa radosti a krásnych chvíľ v kruhu rodiny a blízkych. Ďakujeme za kus srdca, ktorý ste vložili do košického školstva.

Odporúčame

TOP články