Mesto očakáva kompenzácie cien energií pre ZŠ

Záujem detí o šport prehlbujú tréneri v základných školách

Ak mestu Košice štát vyplatí kompenzácie v požadovanej výške, mohlo by to pre základné školy (ZŠ) stačiť. V súvislosti s nárastom cien energií to uviedla vedúca oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková.


        Ministerstvo financií (MF) SR pred týždňom uvoľnilo rozpočtovým opatrením 30 miliónov eur pre regionálne školy. Peniaze sú určené na kompenzáciu zvýšených cien energií. „Doposiaľ sme nedostali finančné prostriedky, o ktoré sme žiadali. Na základe vyjadrenia MF predpokladáme, že by sa tak malo stať v dohľadnej dobe,“ uviedla Lopušniaková s tým, že už vo februári požiadali Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR o zvýšenie finančných prostriedkov určených na kompenzáciu zvýšených cien energií pre svoje ZŠ. V lete zvýšenie aktualizovali na sumu 678.102 eur.
        Magistrát pripomína, že ceny energií opäť začali stúpať, čo môže spôsobiť ďalšie zvýšenie výdavkov pre tie školy, ktorým sa skončila, respektíve sa končí zmluva u ich dodávateľa energií. ZŠ majú totiž uzavreté vlastné zmluvy s dodávateľmi energií, ktoré majú rôznu dĺžku trvania, a teda aj fixácie cien. „Mesto Košice má na tento rok podpísanú výhodnú zmluvu s dodávateľom elektrickej energie, kde za jej dodávku pre naše budovy platíme sumu 189,74 eura/MWh a na verejné osvetlenie 159,70 eura/MWh,“ uviedlo mesto.
        Podľa Lopušniakovej vzhľadom na neustály nárast cien energií aktualizujú spolu so školami ich databázu dodávateľov. „Mesto Košice zároveň zvýšilo intenzitu odpočtov spotreby energií tak, že školy nám vždy na konci mesiaca budú hlásiť stavy na meračoch médií. Tým sa urýchli diagnostika únikov studenej vody, teplej úžitkovej vody a ústredného kúrenia,“ vysvetlila.
        Magistrát dodal, že Košice v uplynulých rokoch investovali veľké finančné prostriedky do modernizácie škôl a školských zariadení, pričom významná časť išla na zvýšenie energetickej efektívnosti budov.
        Mesto Košice má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 34 ZŠ a 56 materských škôl (MŠ). Ako pripomenulo, o dodatočné financie môže žiadať len na ZŠ. Základné umelecké školy, MŠ či centrá voľného času musí financovať z vlastných príjmov.

Zdroj: TASR

Foto (ilustr.): Miro Vacula

Odporúčame

TOP články