Mesto na Sídlisku Ťahanovce odstraňuje nelegálne osadené informačné tabule

Mesto na Sídlisku Ťahanovce odstraňuje nelegálne osadené informačné tabule

Mesto Košice začalo dnes predpoludním v súlade s cestným zákonom a zákonom o cestnej premávke s prvou etapou odstraňovania informačných tabúľ a neoprávnene osadených dopravných značiek na území mestskej časti Sídlisko Ťahanovce, ktoré majú povahu prekážky cestnej premávky.

Mesto ako správca miestnych ciest v spomínanej mestskej časti ešte začiatkom júla 2023 vyzvalo dve súkromné spoločnosti, aby najneskôr  do 10 pracovných dní odstránili všetky prekážky cestnej premávky, ktoré umiestnili na pozemných komunikáciách na pozemkoch evidovaných vo svojom vlastníctve a uviedli cesty vo vlastníctve mesta do pôvodného stavu.

Súkromné spoločnosti nerešpektovali výzvu

To sa však nestalo, a preto mesto prostredníctvom pracovníkov BPMK začalo s ich odstraňovaním. Mesto si následne bude uplatňovať náhradu vzniknutých nákladov. Zamestnanci mesta pri svojich nedávnych kontrolách identifikovali na sídlisku Ťahanovce mnohé prekážky cestnej premávky v podobe nelegálne osadených dopravných značiek alebo informačných tabúľ, ktoré sa nachádzajú na miestnych cestách vo vlastníctve, resp. správe mesta.

Prekážkami cestnej premávky sú najmä informačné tabule pripevnené na stĺpikoch, ktoré sú osadené do vozovky resp. krajnice pozemnej komunikácie.

Umiestňovaním dochádza k porušeniu zákona

Mesto ako správca miestnych ciest doposiaľ neeviduje žiadne rozhodnutie o určení použitia dopravného značenia alebo rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania, ktoré by sa týkalo umiestnenia dopravných značiek resp. informačných tabúľ na miestnej ceste.

Uvedené informačné tabule zároveň v mnohých prípadoch môžu viesť k zámene s dopravnou značkou, čím dochádza k porušeniu zákazu podľa zákona o cestnej premávke. Ich svojvoľné umiestňovanie, a to aj na súkromnom pozemku, je v rozpore so slovenskou legislatívou.

Zdroj: mesto Košice

Foto: mesto Košice

Odporúčame

TOP články