Mesto a hasiči upozorňujú na povinnosti pri ochrane lesov pred požiarmi

Mesto a hasiči upozorňujú na povinnosti pri ochrane lesov pred požiarmi

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. V jarných mesiacoch sa nová vegetácia len rozvíja a pozostatky starej suchej vegetácie, lístia, ihličia, trávy predstavujú nebezpečenstvo vzniku požiaru a jeho rozšírenie hlavne v lesných a krovinatých porastoch.

Lesné požiare spôsobujú každý rok poškodenia zdravia a úmrtia ale aj veľké materiálne a ekologické škody. Ich najčastejšou príčinou v jarnom období je vypaľovanie trávy a suchých porastov. V súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi pripomína mesto Košice spolu s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Košiciach občanom povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi. 

Fyzickým i právnickým osobám sa zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Likvidácia biologického odpadu spaľovaním je zakázané aj zákonom o odpadoch. Je zakázané zakladať oheň na miestach, kde vplyvom vonkajších podmienok môže dôjsť k jeho rozšíreniu a mimo vyznačených ohnísk.

Takisto nie je dovolené používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným rizikom vzniku požiaru. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý občan povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. 

Vypaľovanie trávy spôsobuje každý rok obrovské škody

Aj vypaľovanie trávy každý rok spôsobuje smrteľné zranenia, požiare budov, stohov slamy a lesných porastov. V prípade spozorovania požiaru je potrebné túto skutočnosť nahlásiť na čísla telefónne čísla 112, 150 alebo 159. 

Mesto spolu s hasičmi pripomína, že vlastníci, správcovia, užívatelia alebo obhospodarovatelia lesov a lesných pozemkov sú povinní zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi. Pri porušení povinností a zákazov môže byť fyzickej osobe uložená pokutu do výšky 331 eur.

Lesy sú obrovským prírodným a národným bohatstvom. Sú krajinotvornou kostrou, prostredníctvom ktorej dodávajú našej krajine mimoriadne hodnotnú podobu a sú tiež najúčinnejšou a relatívne stabilnou zložkou životného prostredia a zabezpečujú nenahraditeľné verejnoprospešné služby.

Obnova požiarom zničených porastov je dlhodobý proces a trvá niekoľko desiatok rokov. Len spoločným úsilím, opatrnosťou a ostražitosťou sa nám podarí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov znižovať a tým zabrániť  stratám na životoch, zdraví občanov, materiálnych hodnôt a ochrániť prírodu.

Zdroj: DT

Foto (ilustr.): Pexels

Odporúčame

TOP články