Linka č. 13 od marca zmení trasu

Vianočné sviatky prinášajú prvé zmeny v MHD

Po januárových zmenách v grafikone Dopravného podniku mesta Košice, keď sa v mestskej časti Košice – Sever zrušila autobusová linka č. 22 a nahradila ju autobusová linka č. 13 so staronovou trasou z rokov 1957-2000 Baňa Bankov – Amfiteáter – Zimná – Námestie Maratónu Mieru – Alvinczyho – Slovenská – Pri hati, úrad obdržal podnety od občanov vo veci predĺženia autobusovej linky č. 13 po Námestie Maratónu mieru mimo špičky, keď táto linka premáva na skrátenej vetve Baňa Bankov – Amfiteáter – Zimná.

Občania poukazovali na nevyhovujúce podmienky pri čakaní a prestupovaní na skrátené spoje v oboch smeroch. Námestie Maratónu mieru je pre občanov príjemnejším a dostupnejším prestupným uzlom.

Po dohode s objednávateľom výkonov MHD – Mestom Košice bude autobusová linka č. 13 v termíne od 1.3.2024 premávať nasledovne:

• v čase špičky, čiže v pracovných dňoch v čase medzi 5.00 – 8:00 hod. a 13:00 – 17:00 hod. budú spoje zabezpečené na celej trase Baňa Bankov – TUKE – Nám. Maratónu mieru – Železničná nemocnica – Alvinczyho – Slovenská – Pri hati,

• v čase mimo špičky a počas voľných dní budú spoje zabezpečené na skrátenej trase Baňa Bankov – TUKE – Nám. Maratónu mieru.

Rozsah spojov a časové polohy ostávajú nezmenené.

Odporúčame

TOP články