Lesnú cestu z Bankova na Alpinku uzavrú z dôvodu opravy

Lesnú cestu z Bankova na Alpinku uzavrú z dôvodu opravy

2. septembra 2023

Z dôvodu opravy bude v termíne od 4.9.-8.9.2023 vykonávaná oprava asfaltovej lesnej cesty -Stará spišská (bankovská ) cesta (Bankov – Alpinka). Nevyhnutná oprava sa týka sfunkčnenia odvodňovacích zariadení cesty – priekop a priepustov silne znečistených po intenzívnych zrážkach.

Počas pracovných dní, v čase od 6:00 hod do 16:00 hod bude celý úsek účelovej lesnej cesty pre všetkých rekreačných užívateľov obojsmerne uzatvorený. Každý deň po ukončení prác budú dotknuté úseky cesty primerane priebežne čistené. V prípade priaznivých podmienok počasia bude riadne (celodenné) užívanie cesty obnovené v sobotu 9.9.2023.

Mestské lesy a.s. žiadajú návštevníkov lesoparku, aby rešpektovali výstražné značenie, pokyny personálu, ktorý zabezpečuje práce a v žiadnom prípade nevchádzali počas prác na cestu. Zlepšenie technického stavu cesty je v záujme všetkých užívateľov.

Odporúčame

TOP články