KOSIT bude odpad zbierať až do desiatej večer

KOSIT bude odpad zbierať až do desiatej večer

Dôvodom je pandemická situácia, keďže Covid-19 vo zvýšenej miere zastihol aj zamestnancov spoločnosti KOSIT. Dohoda s magistrátom bude platiť až do odvolania.

Odpad sa bude zbierať od 6.00 – 22.00 hod.

S cieľom zabezpečiť komplexný rozsah poskytovaných služieb pre Košičanov bude odteraz zber odpadov prebiehať medzi 6.00 – 22.00 hod. počas celého týždňa. Výnimkou bude odvoz skla zo zelených nádob triedeného zberu odpadu, ktorý sa nebude uskutočňovať v neskorých večerných hodinách a ani v nedeľu. 

Tieto úpravy neovplyvnia prevádzku Zberných dvorov na uliciach Pri bitúnku 11, Popradská, Jesenského 4, Magnezitárska 11/A, Železiarenská 49 a Napájadlá.

Všetky budú aj naďalej počas pracovných dní fungovať v štandardnom zimnom prevádzkovom režime od 9.00 – 17.00 hod, V sobotu budú otvorené od 9.00 – 15.00 hod s tým, že od 12.30 – 13.00 hod. majú obedňajšiu prestávku.

Kosit v závislosti od ďalšieho vývoja pandemickej situácie nevylučuje ani ďalšie úpravy prevádzkových hodín zberu odpadu.

Vladimír Fabián

Foto: kosit.sk

Odporúčame

TOP články