Košická kalvária prejde obnovou

Košická kalvária prejde obnovou

Známa lokalita v mestskej časti Sever, ktorou každý deň prechádzajú stovky domácich, ale aj turistov, prejde obnovou.

Na revitalizácii a rekonštrukcii košickej kalvárie sa dnes podpisom memoranda o spolupráci dohodli primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, starosta mestskej časti Sever František Ténai, farár a dekan Rímskokatolíckej farnosti sv. Alžbety Allan Tomáš a provinciálny ekonóm Saleziánov don Bosca na Slovensku Andrej Kňaze.

Opravia kaplnky

Dôjde predovšetkým ku komplexnej rekonštrukcii 16 kaplniek so zachovaním architektonických a umelecko-historických pamiatkových hodnôt. Pätnásť z nich spravuje Rímskokatolícka farnosť sv. Alžbety Uhorskej, šestnástu majú v správe Saleziáni don Bosca. Súčasťou revitalizácie bude aj úprava parkovej zelene. Oprava pútnického farského kostola Sedembolestnej Panny Márie zatiaľ nie je v pláne.

Dôležité pre úspešnú spoluprácu je mať jasné vlastnícke vzťahy. Časť pozemkov v tejto lokalite vlastní mesto, časť cirkev, niektoré kaplnky cirkev, iné vlastnia súkromné osoby. Na projekte sa preto bude podieľať samospráva, arcibiskupský úrad aj tamojšia farnosť, ktorá spravuje časť kaplniek. Na rekonštrukciu kalvárie majú mesto Košice aj partneri v pláne získať financie z externých a európskych zdrojov.

Košická kalvária je od roku 1963 národnou kultúrnou pamiatkou, významným pútnickým miestom a miestom, na ktorom sa stretávajú veriaci počas bohoslužieb či pobožností krížovej cesty. Časť kalvárie bola kedysi cintorínom, mnohé kaplnky sú zároveň hrobkami. Zároveň sú obľúbeným miestom pokojného oddychu mnohých Košičanov aj turistov. Z tohto dôvodu sa plánuje citlivá obnova tejto lokality, ktorá nebude dbať len na historické súvislosti, ale aj na pietnu hodnotu tohto miesta.

Zdroj: mesto Košice

Foto: Miroslav Vacula

Odporúčame

TOP články