Košická aréna dostala na dobudovanie 4 milióny eur

Košická aréna dostala na dobudovanie 4 milióny eur

Vláda SR schválila návrh predložený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) na uvoľnenie finančných prostriedkov na dobudovanie Košickej futbalovej arény, ako športovej infraštruktúry národného významu, v sume 4 milióny eur. Dôvodom je i výrazný nárast cien stavebných materiálov.

Celý projekt výstavby štadióna vychádza z iniciatívy Slovenského futbalového zväzu a vlády Slovenskej republiky ešte z roku 2013. Mesto Košice v súčasnosti realizuje projekt dostavby štadióna, v rámci ktorého sa na jeho dofinancovanie vyžaduje systémové riešenie.
      Prvá etapa výstavby je už skolaudovaná. Vzhľadom na markantný nárast cien stavebných materiálov a volatilitu trhu sú vysúťažený zhotoviteľ a jeho dodávatelia schopní garantovať dohodnutú cenu za realizáciu druhej a tretej etapy len do 20. decembra 2021. „S ohľadom na uvedenú pravdepodobnosť nárastu ceny, je návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov na dobudovanie Košickej futbalovej arény, ako športovej infraštruktúry národného významu, opodstatnený a nevyhnutný z hľadiska prípravy dodatku medzi majiteľom a zhotoviteľom,“ uviedol v tlačovej správe MŠVVaŠ Ivan Husár, štátny tajomník rezortu školstva pre šport.
      „Po spustení prevádzky bude v súlade s predpismi Slovenského futbalového zväzu aréna využívaná na organizáciu súťažných futbalových zápasov nielen domáceho tímu, ale aj  podujatí pod záštitou Slovenského futbalového zväzu. Dostavba arény je spôsob ako dosiahnuť vytvorenie podmienok pre lepšiu prípravu a skvalitnenie tréningového procesu detí, mládeže, športové talenty, seniorov ale aj pre športovú reprezentáciu a bude zodpovedať moderným štandardom, ktoré umožnia športovanie aj znevýhodnených skupín obyvateľstva a širokej verejnosti,“ dodal Husár.
      Na základe všetkých skutočností a predložených stanovísk navrhlo MŠVVaŠ SR vláde SR schváliť alokáciu v sume 4 milióny eur z prostriedkov Fondu na podporu športu na dobudovanie Košickej futbalovej arény, ako športovej infraštruktúry národného významu. Celý projekt dobudovania arény bol posúdený Útvarom hodnoty za peniaze. Podporné stanovisko k alokácii na realizáciu projektu vyjadrili okrem Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky aj Fond na podporu športu, Splnomocnenec vlády pre šport aj Slovenský olympijský a športový výbor a Slovenský futbalový zväz.

Celkovo by mala aréna stáť viac ako 22 miliónov eur.

Zdroj: TASR

Foto (vizualizácia): kosice.sk

Odporúčame

TOP články