Košice: Vedecká knižnica prezentuje unikátnu Vizsolyskú Bibliu zo 16. storočia

Košice: Vedecká knižnica prezentuje unikátnu Vizsolyskú Bibliu zo 16. storočia

 Košice 19. augusta (TASR) – Stálu expozíciu venovanú Vizsolyskej Biblii, ktorá patrí k najvýznamnejším pamiatkam hmotného kultúrneho dedičstva Maďarska, otvorili vo štvrtok v Štátnej vedeckej knižnici (ŠVK) v Košiciach. Košice sú tak jedným z troch miest na svete, kde môže návštevník vidieť jej originál zo 16. storočia, informovala ŠVK.
      Ide o najstarší kompletný preklad Biblie do maďarčiny. Nazvaná je podľa maďarskej obce Vizsoly, známa je aj ako Károlyiho Biblia podľa mena jej tlačiara. V zbierkach ŠVK ju identifikovali odborníci venujúci sa historickým fondom. Vo svete sa v archívoch a súkromných zbierkach nachádza celkovo len 58 takýchto exemplárov zo 16. storočia. Najstarší originál je možné vidieť v múzeu Gáspára Károlyiho v maďarskom Gönci. Ucelenú zbierku jej vydaní v maďarčine vlastní reformovaný cirkevný zbor vo Vizsolyi, ktorý už 30 rokov ponúka návštevníkom rozsiahlu expozíciu venovanú nielen tejto Biblii, ale aj historickým udalostiam súvisiacich s jej vydaním a šírením.
      Stála expozícia v Košiciach sa nachádza v priestoroch študovne historických fondov na ulici Pri Miklušovej väznici. Návštevníkom bude k dispozícii aj jej zdigitalizovaná verzia. V expozícii budú vystavené aj vzácne tlače v zbierkach knižnice pochádzajúce z typografických dielní 16. storočia patriace k najvýznamnejším dokumentom knižnej kultúry a predstavujúce významnú súčasť nášho kultúrneho dedičstva. „V zrenovovanom priestore expozície chceme príležitostne pri dôležitých udalostiach postupne návštevníkom sprístupniť aj vzácne inkunábuly uchovávané v našich zbierkach,“ povedala riaditeľka ŠVK Darina Kožuchová. Biblii bude venovaná aj webová stránka, prostredníctvom ktorej sa budú môcť záujemcovia zaregistrovať na prehliadku expozície.
      „Touto expozíciou chceme prispieť k zvýšeniu informovanosti a povedomia verejnosti nielen o jedinečnom kultúrnom dedičstve v našom meste, ale poukázať aj na ďalšiu zaujímavú udalosť patriacu k stáročia trvajúcej spoločnej histórii,“ dodala manažérka projektu Renáta Kováčová.
      Projekt s názvom Unikát maďarskej literatury – Vizsolyská Biblia v Košiciach je financovaný z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A Slovensko – Maďarsko. Okrem Ministerstva kultúry (MK) SR, ktoré je zriaďovateľom ŠVK, sa na projekte podieľa ako maďarský partner Reformovaný zbor v obci Vizsoly.

Zdroj: TASR

Odporúčame

TOP články