Košice navštívil splnomocnenec vlády pre rómske komunity

Košice navštívil splnomocnenec vlády pre rómske komunity

Vôbec prvá oficiálna návšteva splnomocnenca vlády pre rómske komunity Jána Hera po komunálnych voľbách viedla do Košíc. Splnomocnenec na štvrtkovom (8. 12. ) pracovnom stretnutí informoval zástupcov mesta najmä o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z eurofondov na riešenie problematiky marginalizovaných komunít.

Štrnásť ilegálnych osád, 2200 ľudí bez domov a ďalšie tisíce na pokraji chudoby. Aj Košice, tak ako každé väčšie mesto, majú problém so sociálne vylúčenými skupinami obyvateľstva. Problematiku dnes na pracovnom stretnutí v Historickej radnici otvoril splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ján Hero.

„Našou filozofiou sú komplexné riešenia najmä tých ľudí, ktorí žijú v nedôstojných podmienkach. Chceme byť silným partnerom pre mesto a využiť expertízu nášho Úradu aby sme peniaze z eurofondov využili užitočne a účelne,“ povedal na stretnutí.

Európske peniaze sú určené aj na riešenie problémov najchudobnejších obyvateľov

V najbližšom programovom období bude mať Úrad splnomocnenca k dispozícii približne 450 miliónov eur z eurofondov na riešenie problematiky chudoby. Peniaze chcú čerpať najmä z operačného programu Slovensko, plánu obnovy a zo štátneho rozpočtu. Cieľom je vytvoriť pracovné miesta, nájomné byty, zlepšiť životné podmienky v osadách, možnosti vzdelávania a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. V rámci vzájomnej diskusie sa obe strany oboznámili s možnosťou spolupráce pri riešení problémov marginalizovaných skupín obyvateľstva tak, aby mohli spoločne identifikovať potreby a hľadať riešenia.

„Máme na stole možnosť ako aspoň čiastočne vyriešiť problematiku nelegálnych osád a bezdomovectva na území nášho mesta. Už dnes vieme stavať na našich projektoch typu Housing First, s ktorými máme v Košiciach skúsenosti. Ako jedno z mála miest na Slovensku máme spracovanú stratégiu postupného ukončovania bezdomovectva a riešenia nelegálnych osídlení avšak na jej naplnenie potrebujeme zdroje,“ uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý).

V rámci tejto stratégie mesto postupne rekonštruuje nevyužívané a neobývateľné byty, ktoré vracia do systému prostredníctvom projektu Housing First, alebo prestupného bývania.  Od roku 2019 už dať do užívania celkom 37 mestských bytov, ďalšie byty postupne pripravujú na rekonštrukciu. Pre rok 2023 má mesto vypracované projekty na opravu ďalších 14 bytov.

Delegácia navštívila Luník 9 a pozreli si prvý rómsky muzikál

Okrem možnosti využitia eurofondov z aktuálneho programového obdobia sa diskutujúci zaoberali aj problematikou nelegálnych osád na území mesta, bytovým fondom mesta či možnosťou rekonštrukcie bytových priestorov vo vlastníctve mesta. Delegácia Úradu splnomocnenca tiež navštívila MČ Luník 9.

Pracovného stretnutia v radnici sa zúčastnili aj riaditeľ odboru regionálnej koordinácie Eduard Čonka, predseda Strany rómskej koalície Gejza Adam, asistent Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity Ladislav Koky.

Za mesto Košice to boli námestníčka primátora Lucia Gurbáľová (KDH), zástupca riaditeľa magistrátu Richard Dlhý, vedúca referátu sociálneho bývania Jana Frenová, vedúci referátu krízovej intervencie Igor Rolný a starosta MČ Luník 9 Marcel Šaňa (SRK).

Splnomocnenec vlády ukončil pracovný výjazd na východe Slovenska na premiére prvého rómskeho muzikálu – Vždy si vieme cestu k sebe nájsť, ktorý nacvičilo Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium.

Zdroj: DT

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články