Košice chcú tento rok investovať 10 miliónov eur do opráv svojich ciest a chodníkov

Košice chcú tento rok investovať 10 miliónov eur do opráv svojich ciest a chodníkov

V polovici mája sa začne so súvislou opravou Čermeľskej cesty, Triedy KVP, Jaltskej, Lomonosovej a Pražskej ulice vrátane všetkých priľahlých chodníkov. Primátor mesta Jaroslav Polaček podpísal zmluvu o dielo s košickou spoločnosťou Eurovia SK, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní na I. etapu „Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice.“

Vysúťažená cena predstavuje 3,797 milióna eur bez DPH, čo je aj napriek nárastu cien energetických surovín a stavebných materiálov o takmer milión eur menej, než bola predpokladaná hodnota zákazky. Mesto Košice ho bude financovať z dodávateľského úveru, ktorého splatnosť je 10 rokov.

Súvislé opravy sa v polovici mája začnú na Triede KVP, Čermeľskej ceste a Jaltskej ulici

Podľa riaditeľa košického závodu Eurovia SK Štefana Bálinta by ich spoločnosť chcela začať s rekonštrukciou týchto úsekov ciest v piatich mestských častiach v polovici mája. Po schválení projektov dočasného dopravného značenia začnú s prácami najskôr na Triede KVP, Čermeľskej ceste a Jaltskej ulici. O pár dní neskôr budú nasledovať aj súvislé opravy Lomonosovovej a Pražskej ulice.

Dopravné obmedzenia na týchto úsekoch ciest by mali trvať zhruba poldruha mesiaca. Opravené cesty a chodníky by Eurovia SK motoristom, resp. chodcom chcela do plného užívania odovzdať na prelome júna a júla. Po skončení 1. etapy sa začne s pokračovaním tohto projektu v predpokladanej hodnote 2,5 milióna eur. V pláne sú súvislé opravy ciest a chodníkov na Hronskej, Turgenevovej, Magnezitárskej a niektorých ďalších uliciach.

S odstraňovaním výtlkov začnú budúci týždeň 

V úvode mája mesto začne aj s odstraňovaním výtlkov, ktoré vznikli na povrchoch ciest v zimných mesiacoch. V mestskej časti (MČ) Sever sa cestári zamerajú najmä na Národnú triedu, Watsonovou a Vodárenskú ulicu, v Starom meste na Štefánikovu, Moyzesovu a Protifašistických bojovníkov a na sídlisku Ťahanovce Berlínska, Juhoslovanská a vnútro Americkej triedy.

Na Juhu sú najkritickejšie úseky na Krakovskej, Ostravskej a Južnej Triede, na Západe sú to Toryská, Ondavská a Popradská. Výtlky v máji zmiznú aj z Triedy armádneho generála L. SvoboduDvorkinovej a Postupimskej v MČ Dargovských hrdinov, z Važeckej, Levočskej a Ždiarskej ulice v MČ Nad Jazerom. Následne sa bude pokračovať aj na ďalších uliciach.

Končí sa pozber posypového materiálu po zime

V priebehu letných prázdnin sú naplánované aj viaceré investície v rámci Plánu opráv ciest, parkovísk, mostov, chodníkov a cyklochodníkov, počas ktorých by mal nový asfalt pribudnúť na vyše 30 000 m2. Celkovo by sa podľa primátora mali tento rok opraviť komunikácie na 50 uliciach v meste.

„Z dodávateľských úverov a vlastných zdrojov chceme v nasledujúcich týždňoch zrekonštruovať za zhruba 10 miliónov eur kilometre ciest a chodníkov v našom meste, ktoré boli predtým dlhodobo zanedbávané. Ich investičný dlh dosahuje desiatky miliónov eur. Postupne sa ho snažíme znižovať, no pôjde o dlhodobý proces. Zároveň v súlade s našim Plánom opráv ciest, chodníkov a mostov dôjde aj k odstráneniu výtlkov na najviac poškodených častiach komunikácií v našom meste. Finišujeme aj s pozberom posypového materiálu. Ten na našich cestách a chodníkoch zostal po zimnej údržbe a v priebehu budúceho týždňa by sme chceli mať hotovo,“ dodal Polaček.

(JP)

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články