Košice a Prešov chcú mať spoločne kratšiu cestu do Bratislavy

Košice a Prešov chcú mať spoločne kratšiu cestu do Bratislavy

Primátor Prešova František Oľha prijal pozvanie košického primátora Jaroslava Polačeka na stretnutie v košickej Historickej radnici, kde okrem tradičných novoročných vinšov zazneli aj návrhy na vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti riadenia Krajských miest a zvládania energetickej a finančnej krízy.

Primátori dvoch najväčších východoslovenských miest sa tiež dohodli na spoločnej stratégii pri realizovaní požiadaviek smerujúcich k vláde SR, na zlepšení integrácie a kvality medzimestskej hromadnej dopravy a na presadzovaní spoločných záujmov vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.

V medzimestskej doprave navrhujú jednotnú tarifu

Druhé a tretie najväčšie mestá na Slovensku spoločne s okolitými obcami vytvárajú aglomeráciu, v ktorej žije približne 550 tisíc obyvateľov. Migrácia ľudí za prácou či za vzdelaním, je aj vďaka blízkosti oboch miest mimoriadne intenzívna. „Chcem lepšiu medzimestskú hromadnú dopravu pre verejnosť a zjednodušiť spojenie oboch miest. Záleží nám tiež na zjednotení taríf jednotlivých dopravcov,“ povedal na stretnutí primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý). Ďalšou témou stretnutia bola vzájomná výmena skúseností v oblasti riadenia. „Dôležité pre nás bolo, že sa stretnutia zúčastnili z našej strany prednosta mestského úradu Viliam Sopko a zo strany Košíc riaditeľ magistrátu mesta Košice Marcel Čop. Vzájomne si vieme vymeniť skúseností a oprieť sa o riešenia, ktoré sú pri riadení miest lepšie a efektívnejšie,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha. Nie je vylúčené, že v rámci vzájomnej spolupráce, si obe mestá budú „požičiavať“ odborníkov z kľúčových oddelení a referátov.  

Spoločné stratégie pri rokovaniach s vládou či vodárňami

Blízkosť oboch miest znamená pre primátorov podobné problémy. „Zaoberali sme sa tiež tým, čo aktuálne trápi naše mestá, a to energetickou krízou, rozpočtom a financiami,“ pripomenul Sopko. Pri jednaniach s vládou sú preto pripravení prijať spoločnú stratégiu. „Prešov a Košice to budú mať spoločne do Bratislavy o niečo bližšie. Ak sa druhé a tretie najväčšie mestá na Slovensku zjednotia v stratégii vyjednávania so štátom, verím, že nás budú v Bratislave počúvať o čosi pozornejšie,“ uviedol Polaček. To isté platí aj pri rokovaniach s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, kde majú obe Krajské mestá najvýraznejšie akcionárske podiely. Oboch primátorov pritom trápi vysoká cena vody pre obyvateľov.   

(DT)

Foto: MV

Odporúčame

TOP články