DPMK začne v januári modernizáciu depa

DPMK začne v januári modernizáciu depa

Dopravný podnik mesta Košice začne v januári s modernizáciou električkového depa na Bardejovskej 6. Projekt za viac ako 22 miliónov eur bude financovať DPMK z Kohéznych fondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Cieľom má byť zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej dopravy. Modernizácia bude prebiehať za plnej prevádzky. Hotová by mala byť koncom roka 2023.

Modernizácia pozostáva zo stavebných prác a obstarania jednotlivých technologických zariadení. Realizáciu projektu zabezpečia externí dodávatelia vybraní vo verejnom obstarávaní, a to spoločnosť Metrostav Slovakia, a.s., Bratislava a združenie „Depo Košice – DV“  zastupujúce spoločnosti TSS Grade a.s., Bratislava a Železničné stavby a.s., Košice.

Metrostav Slovakia zabezpečí realizáciu stavebných prác a súvisiacich technologických zariadení, združenie „Depo Košice – DV“ dodá technológiu umývača električiek.

Cieľom projektu je zabezpečiť pripravenosť areálu na zmenu vozového parku, preto bude potrebné modernizovať koľajové časti trate – spodok, vršok, výhybky a spenené plochy, ale tiež súvisiace technológie – trakčné vedenie, káble, dátové zariadenia, kamerový systém a ďalšie. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia pôvodného zastrešenia a výstavba nového zastrešenia jestvujúceho odstavného koľajiska, haly dennej údržby a haly umývača. Projekt zlepší a skvalitní údržbu električiek.

Modernizáciou sa výrazne zníži vplyv počasia na odstavené vozidlá, zlepší sa priestor na údržbu električiek, spoľahlivejšia bude aj prevádzka jednotlivých technológií. Dopravný podnik sľubuje Košičanom aj komfortnejšiu a atraktívnejšiu dopravu z dôvodu kvalitnejšej údržby na moderných servisných zariadeniach.

Modernizácia by mala byť hotová koncom roka 2023. Projekt je spolufinancovaný Kohéznym fondom v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SRMaximálna výška poskytnutého NFP bude 22 296 657,94 € bez DPH.

Modernizácia bude prebiehať za plnej prevádzky súčasného depa v jednom areáli, z tohto dôvodu môže dôjsť ku rôznym nepredvídateľným situáciám v organizácii dopravy. DPMK avizuje, že sa bude snažiť minimalizovať dopad rekonštrukcie na verejnosť. O prípadných zmenách v doprave chce včas informovať.

Cecília Šimková

Foto: Mesto Košice/Miroslav Vacula

Odporúčame

TOP články