Bezplatná linka na Slaneckej bude aj naďalej premávať

Bezplatná linka na Slaneckej bude aj naďalej premávať

Za účasti stavebného dozoru, zástupcov zhotoviteľa, mesta, mestskej časti Nad jazerom, Okresného úradu Košice, Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) aj Krajského dopravného inšpektorátu sa dnes uskutočnil ôsmy kontrolný deň k modernizácii a rozširovaniu Slaneckej cesty. 

Zástupcovia spoločnosti Doprastav ako zhotoviteľ tejto zákazky informovali o uskutočnených prácach za uplynulý mesiac aj o pláne ďalších prác. Tie pokračujú v súlade s harmonogramom. Pri niektorých stavebných objektoch však došlo k miernemu zdržaniu, ktoré zhotoviteľ prisľúbil dobehnúť. 

Pokračujú práce na úprave podložia

Postupne sa začne so zakladaním nového mostného objektu, ktorý bude hotový začiatkom budúceho roka. Pokračuje aj úprava a výmena podložia pod budúcou komunikáciou, pokládka sanačnej vrstvy či montáž uličných vpustí.

Harmonogram na aktuálny týždeň je každý pondelok zverejňovaný na webovej stránke www.slanecka.kosice.sk a facebookovej stránke mesta www.facebook.com/kosiceofficial.

Krajský dopravný inšpektorát požiadal o aktualizáciu a doplnenie dočasného dopravného značenia. Takisto navrhol aj odstránenie žltých čiar na vozovke, ktoré už nie sú platné.

Autobusovú linku 37 cestujúci využívajú

Dopravný podnik si v priebehu októbra urobil prieskum a vyhodnotil prínos novozriadenej bezplatnej autobusovej linky č. 37, ktorá od polovice augusta spája sídlisko s obchodným centrom na ulici Napájadlá. Podľa zástupcov DPMK je linka využívaná a bude v prevádzke aj naďalej. V priebehu novembra je v pláne optimalizácia jej cestovného poriadku.

Dokončenie rekonštrukcie Slaneckej cesty v celkovej sume 13,47 milióna eur je naplánované na koniec leta 2023. Prvá polovica cesty má byť v jednom jazdnom profile hotová do konca tohto roka. 

Zdroj: DT

Foto: Miro Vacula 

Odporúčame

TOP články