Aký je význam, história a budúcnosť lokality Anička?

Aký je význam, história a budúcnosť lokality Anička?

Rekreačný areál Anička patrí k obľúbeným miestam kde množstvo Košičanov trávi svoj voľný čas. Možno si ani neuvedomujú, aký obrovský význam má táto lokalita pre ekosystém celého mesta. Aj na túto tému sa bude v sobotu 20. augusta pri prameni Gajdovka konať diskusia s expertami na klímu, inklúziu a historické dedičstvo.

Program sa začne od 14-tej. Privíta vás mobilné mestské laboratórium (MUL) a výskumníci CXI, ktorí poukážu na dôležitosť Aničky v ekosystéme mesta. Práve vďaka svojej mikroklíme je Anička pre mnohých útočiskom v horúcich dňoch.

Od 16-tej sa bude diskutovať aj o tom, aký vplyv má lokalita na celkovú klímu v meste a či možné udržať kvalitu parku aj v nasledujúcich rokoch.

Ďalšou témou bude predstavenie Aničky ako inkluzívneho priestoru, ktorý je prirodzene obľúbený u znevýhodnených skupín a ľudí so sťaženým pohybom.

Samozrejmosťou je predstavenie histórie, ktorá pomaly upadá do zabudnutia. Kedysi slávny kúpeľno-rekreačný komplex stratil svojho genia loci v 70. rokoch 20. storočia. S expertom na kúpeľníctvo môžete diskutovať o otázke hodnoty historického dedičstva Aničky. 

Na tieto témy budú diskutovať: 

  • Viktória Mravčáková / SPOLKA 
  • Petr Kropp, hlavný architekt mesta Košice
  • Andrej Šteiner / Karpatský rozvojový inštitút  
  • Martin Zaiček / Spoločnosť Jaromíra Krejcara a Slovenská komora architektov 
  • Moderuje Michal Hladký, riaditeľ Creative Industry Košice 

Od 18-tej bude priestor pre neformálne stretnutia s výskumníkmi a expertmi, možnosť preštudovať si výskumnú správu z dielne CXI. 

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v náhradnom termíne.  

Viac informácií nájdete tu.

Odporúčame

TOP články