Ako budú vyzerať obmedzenia v doprave na Slaneckej ceste?

Rekonštrukcia Slaneckej mení aj premávku MHD

Uzávierky a obchádzky budú riešené etapovite, podľa postupu prác a požiadaviek dodávateľa. Pre rozbeh stavby sa spracoval tento návrh organizácie dopravy:

Cesta II/552 bude v celom rekonštruovanom úseku Nižné Kapustníky – Meteorová /dĺžka 2.450 m/ prejazdná v dvoch jazdných pruhoch min. šírky 2,75 m – toto až na nevyhnutné výnimky bude platiť počas celej doby rekonštrukcie.

Smer jazdy Nižné Kapustníky – Krásna:

Zo smeru VSS v jednom pruhu odbočenie vpravo z cesty I/16, zips s pripojením zo smeru I/16 Južné Nábrežie. Pre zníženie počtu vozidiel na zipse bude smerovanie z cesty I/16 do Slaneckej vyznačené pre tranzit a obsluhu ulíc Textilná a Napájadlá.

Pre dopravnú obsluhu vo vzťahu k Sídlisku Nad jazerom /ulice Levočská, Čingovská, Dneperská/ budú vyznačené obchádzky cez križovatky Bukovecká /výjazd z cesty I/16 doprava od VSS smer Levočská/, od Južného nábrežia cez križovatku Teplárenská /výjazd z cesty I/16 doprava od Vyšného Opátskeho cez križovatku Baltická – Bukovecká smer Levočská

Koľajový prejazd Levočská uzavretý

  • križovatka Slanecká – Textilná – od centra rovno + vpravo, od Krásnej zákaz odbočenia vľavo, z Textilnej prikázaný smer doprava. Je to najviac zaťažený úsek rekonštruovanej Slaneckej, bude sa tu stavať nový most cez Myslavský potok, dopravná obsluha Textilnej ulice bude musieť strpieť obchádzkové trasy
  • križovatka Slanecká – Dneperská – od centra zákaz odbočenia doľava, od Krásnej rovno+vpravo. Výjazd z Dneperskej doprava aj doľava /kvôli obsluhe ulice Napájadlá od smeru Krásna/
  • križovatka Slanecká – Napájadlá – od centra rovno + vpravo, od Krásnej zákaz odbočenia doľava, z ulice Napájadlá výjazd doprava smer Krásna aj doľava smer centrum. Ulica Napájadlá bude využitá pre smer Textilná – centrum (cesta I/16), s odbočením doprava od centra, otočením sa pri Mc´Donalds /zriadená dočasná provizórna okružná križovatka/ a naspäť v križovatke doľava do Slaneckej smer centrum.
  • križovatka Slanecká – Ladožská – Tesco – zo Slaneckej obojsmerne zákaz odbočenia doľava, z Ladožskej prikázaný smer doprava, od HM Tesco prikázaný smer doprava.
  • križovatka Slanecká – Rovníková – Lubina – zo Slaneckej obojsmerne zákaz odbočenia doľava, z Rovníkovej prikázaný smer doprava, z MK Lubina prikázaný smer doprava.
  • križovatka Slanecká – Raketová – zo Slaneckej od centra zákaz odbočenia doľava, z Raketovej prikázaný smer doprava, zákaz odbočenia doľava.
  • križovatka Slanecká – Galaktická – Pri Krásnej – koľajový prejazd uzavretý /povolený iba prejazd autobusov/, na Slaneckej od centra zákaz odbočenia doľava, od Krásnej prikázaný smer rovno centrum, obsluha ulice Pri Krásnej iba pravými odbočkami
  • križovatka Slanecká – Meteorová – zo Slaneckej od centra rovno+vľavo, od Krásnej rovno+vpravo. Vjazd do Slaneckej od Meteorovej uzavretý /jednosmerne iba výjazd zo Slaneckej/, presmerovanie cez Važeckú smer centrum resp. Tallinskú smer Krásna.
  • križovatka Slanecká – Golianova bez obmedzení

Vzhľadom na zvýšenie intenzity dopravy na súbežných MK s cestou II/552 Slanecká (Levočská – Čingovská – Ždiarska – Važecká – Tallinská) budú tieto miestne komunikácie ponechané s obojsmernou premávkou, okrem úseku Ždiarskej medzi Ladožskou a Rovníkovou, ktorý by mal byť dočasne zjednosmernený v smer od Ladožskej po Rovníkovú.

Pre príjazd obyvateľov MČ Košice – Krásna smer centrum odporúčame trasu Košická Polianka III/3321 – Byster – Zdoba III/3410. To isté platí aj pre smer opačný smer.

Autobusové zastávky – na Slaneckej funkčné v smere do centra všetky okrem zastávky OC Važec – preložená na Važeckú, v smere z centra na Slaneckej zastavujú iba v zastávke Dneperská a OC Važec – preložená na Važeckú. 

Jana Poľová

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články