ZŤP a bezvládni budú mať nárok na zníženie poplatku za komunálny odpad

Košice sú z pohľadu nakladania s odpadmi najekologickejším mestom

Zdravotne ťažko postihnutí (ZŤP) či bezvládni ľudia v Košiciach budú mať po novom nárok na zníženie poplatku za komunálny odpad o polovicu. Zmeny všeobecne záväzného nariadenia odobrilo mestské zastupiteľstvo na svojom decembrovom zasadnutí. Platiť budú od začiatku nového roka.


      V prípade záujmu o zníženie poplatku z uvedeného dôvodu je potrebné podať žiadosť a preukázať nárok na zníženie. Pôjde o preukaz fyzickej osoby ZŤP, preukaz fyzickej osoby ZŤP so sprievodcom a rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní prevažnej alebo úplnej bezvládnosti. „Dá sa to urobiť viacerými spôsobmi. Takýto občan môže poslať všetky uvedené dokumenty, preukaz a rozhodnutie Sociálnej poisťovne, mailom na poplatky@kosice.sk, poštou na adresu magistrátu mesta Košice alebo ich môže priniesť osobne do kancelárie prvého kontaktu, respektíve do podateľne na magistrát,“ spresnila vedúca oddelenia daní a poplatkov magistrátu mesta Košice Tatiana Moleková.
      „Nárok na zníženie má osoba na takzvanom paušálnom poplatku, kde sadzba za osobu je 0,1010 eura krát počet dní v roku,“ povedala.  Po znížení o 50 percent tak zaplatí 18,43 eura.
      Mesto nedisponuje presnými číslami o počte osôb v Košiciach, ktoré by mohli získať danú zľavu. Uvádza len, že na základe evidencie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je v meste okolo 12.000 ZŤP ľudí a ZŤP so sprievodcom.

Zdroj: TASR

Foto: kosit.sk

Odporúčame

TOP články