Vzájomnému rešpektu sa učia už od útleho detstva

Vzájomnému rešpektu sa učia už od útleho detstva

Centrum včasnej intervencie Košice založilo v metropole východu novú inkluzívnu materskú školu. Deti zdravé, ale aj znevýhodnené, v nej učia vzájomnému rešpektu.

Škôlka, ktorá sídli na Komenského 3, je určená pre deti od 2 – 5 rokov. Založila ju nezisková organizácia a škôlka je súkromná, aby z poplatkov od rodičov dokázali pokryť jej chod. Aktuálne je otvorená jedna trieda, ktorú majú na starosť dve učiteľky. Ich prístup je ku každému dieťatku individuálny – či už ide o dieťa, ktoré nehovorí po slovensky, má oneskorený vývin reči či je viac senzitívne.

V inkluzívnej škôlke sa deti učia vzájomnému rešpektu a v útlom veku nadobúdajú sociálne zručnosti. Ambíciou škôlky je dávať postupne podporu ostatným materským školám v Košiciach, ktoré budú mať záujem stať sa inkluzívnou škôlkou. 

Viac v reportáži telKE: https://www.youtube.com/watch?v=SCmDZpEvnoA

ZDROJ: telKE

Odporúčame

TOP články