Výstavba košického NTC napreduje aj v týchto horúcich dňoch

Výstavba košického NTC napreduje aj v týchto horúcich dňoch

Výstavba Národného tréningového centra (NTC) nad Popradskou ulicou v Košiciach pokračuje podľa plánu. Zhotoviteľ spoločnosť Adifex, ktorá od začiatku júna stavia moderný športový areál určený najmä pre tenis a bedminton, vyhovela aj podnetom obyvateľom a v priebehu tohto mesiaca prijala viaceré opatrenia na zníženie prašnosti.

Aj tieto opatrenia boli predmetom obhliadky počas dnešného kontrolného dňa na stavenisku NTC za účasti zástupcov investora, projektanta, zhotoviteľa a člena Predstavenstva NTC Košice a.s. a zároveň vicepremátora mesta Marcela Gibódu (nezávislý).

Doposiaľ uskutočnili 6-7 percent prác

Predstavitelia zhotoviteľa informovali, že doposiaľ uskutočnili zhruba 6 – 7 percent predpokladaných stavebných prác. Z bývalého futbalového ihriska premiestnili 20 000 m3 zeminy, čo je asi 60 percent predpokladaného objemu.

Časť z nej použili na dočasný ochranný múr, ktorý obyvateľom blízkych rodinných domov zníži množstvo prachu a hluku. Okrem toho vysypali príjazdové cesty na stavenisku štrkom a v prípade zhoršených poveternostných podmienok príjazdové cesty na stavenisko pravidelne polievajú a čistia zametacím vozidlom.

„Ako zástupca mesta v Predstavenstve NTC som dnes prišiel skontrolovať tempo výstavby a opatrenia, ktoré zhotoviteľ aplikuje pre zlepšenie komfortu obyvateľov tejto časti MČ Západ. Sami sme sa presvedčili, že množstvo prachu sa ich prijatými opatreniami výrazne znížilo. Teší ma, že práce napredujú v súlade s plánom a postupne sa už zakladajú inžinierske siete alebo pripravuje zavlažovací systém na vonkajšie tréningové ihriská. V najbližších dňoch sa bude pokračovať v budovaní základov hlavnej budovy a ďalších výkopových prácach,“ skonštatoval Marcel Gibóda. 

Hotovo by malo byť koncom budúceho roka

Výstavba NTC je podľa zmluvy naplánovaná do konca roka 2023. Jej celková suma predstavuje 14 999 998 eur bez DPH. Investorom je akciová spoločnosť NTC Košice, a.s., ktorej akcionármi sú Slovenský tenisový zväz s podielom 51% a Mesto Košice so 49-percentným podielom.

Vláda SR prostredníctvom ministerstva financií uvoľnila na výstavbu NTC Košice 9 miliónov eur. O zvyšnú sumu na polovicu podelia mesto Košice a STZ. Základom projektu je tenisová hala so 6 kurtami, v ktorej sa počíta s pravidelným využitím štyroch kurtov pre tenis a na zvyšných dvoch kurtoch bude položených osem bedmintonových povrchov.

V pripojenej trojposchodovej prevádzkovej budove budú na prvom podzemnom podlaží šatne a hygienické zariadenia, na prvom nadzemnom podlaží recepcia, kancelárie, reštaurácia a obchodný priestor. Na druhom nadzemnom podlaží bude prevádzka fitness centra so zázemím. Súčasťou areálu bude aj osem vonkajších tenisových kurtov – šesť antukových a dva s tvrdým povrchom. Pre návštevníkov bude k dispozícii 85 parkovacích miest.

(DT)

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články