Visit Košice Infopoint získal cenu za najlepší občiansky interiér

Visit Košice Infopoint získal cenu za najlepší občiansky interiér

Počas roka 2020 a 2021 prebehla rekonštrukcia priestorov turistického informačného centra – Visit Košice Infopoint v Historickej radnici na Hlavnej ulici v Košiciach. Modernizáciou týchto priestorov sa podarilo vytvoriť atraktívny informačný bod, ktorý návštevníkom prezentuje Košice ako moderné, estetické, kultúrne a pulzujúce mesto.

Visit Košice Infopoint vznikol ako reprezentatívny priestor, kde sa návštevníci predovšetkým oboznamujú s prácou miestnych umelcov. Kým historické jadro mesta hovorí príbeh o histórii Košíc, moderné informačné centrum prezentuje súčasnú kultúrnu a kreatívnu dušu mesta. Nová kompozícia priestoru tiež umožňuje lepší pohyb osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a zároveň ponúka efektívnejšie využitie prezenčných modulov.

Orientácia bude čoskoro uľahčená aj pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím prostredníctvom Braillovho písma, zvukových reproduktorov a LED panelov, ktoré zobrazia texty vo viacerých jazykoch. Interiér Visit Košice Infopointu sa stal laureátom ceny najlepšieho interiéru INSAID AWARDS 2021 v kategórii Občiansky interiér. Inovatívny ráz podčiarkuje aj vznik multimediálnej miestnosti v priestoroch Visit Košice Infopointu, ktorá je priamym odkazom na titul UNESCO Creative City of Media Arts. Prvé dielo vzniklo v spolupráci s Fakultou umení Technickej univerzity v Košiciach. Umeleckú inštaláciu s názvom Planet košice 2121 si mohli návštevníci prvýkrát pozrieť na Bielej noci 2021.
V budúcnosti plánuje Visit Košice rozšíriť ponuku multimediálnych diel o rozšírenú realitu cez prezentáciu hlavných atraktivít Košíc priamo v priestoroch Visit Košice Infopointu.

(LS)

Foto: Mesto Košice

Odporúčame

TOP články